Fuzzy rough nearest neighbour classification on real-life datasets

Promovendus/a
Lenz, Oliver Urs
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: informatica
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Chris Cornelis, WE02 - dr. Daniel Peralta Cámara, EA05
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Kris Coolsaet, WE02 - secretaris: prof. dr. Bart Goossens, EA07

Praktisch

Datum
Maandag 30 januari 2023, 17:00
Locatie
Campus Sterre - S2 - Faculteitsraadszaal, Krijgslaan 281, 9000 Gent