Heteroprotein Complex Coacervation between Soy Proteins and Lysozyme

Promovendus/a
Zheng, Jiabao
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Gezamenlijk doctoraat
South China University of Technology (SCUT)
Curriculum
Master of Engineering (2018, Henan University of Technology China)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren, BW24 - Prof. dr. Weizheng Sun, South China University of Technology
Examencommissie
Prof. dr. Weibin Bai (Voorzitter), Jinan University, China - Prof. dr. ir. Filip Van Bockstaele (Voorzitter), BW23 - Prof. dr. Bao Yang (Voorzitter), Chinese Academy of Sciences - Prof. dr. ir. Bin Zhang (Secretaris), South China University of Technology - Prof. dr. Qiang Huang, South China University of Technology

Praktisch

Datum
Dinsdag 6 december 2022, 09:00
Locatie
South China University of Technology, Wushan, room 13217 1, 510641 Guangzhou, China
Livestream
Volg online