Towards a Relational Heritage Approach: Fostering Community-Heritage Engagement

Promovendus/a
van Knippenberg, Gabriël
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in Landscape Architecture and Planning, Wageningen University, Nederland, 2018
Academische graad
Doctor in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een relationele benadering van erfgoed: herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen
Promotor(en)
prof. Luuk Boelens, vakgroep Civiele Techniek - prof. Beitske Boonstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland)
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Luuk Boelens (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Beitske Boonstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) - prof. Greet Deruyter (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Martijn Duineveld (Wageningen University & Research, Nederland) - prof. Lasse Gerrits (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) - prof. John Pendlebury (Newcastle University, Verenigd Koninkrijk) - prof. Pieter Uyttenhove (vakgroep Architectuur en Stedenbouw)

Korte beschrijving

Erfgoed wordt door beleidsmakers, architecten en planologen steeds meer gezien als een uniek en waardevol onderdeel van de stedelijke inrichting. In veel Europese steden zijn vandaag de dag dan ook voorbeelden te vinden van succesvolle herbestemmingsprojecten rondom erfgoed. Tegelijkertijd is het binnen deze herbestemmingsprojecten nog vaak zoeken naar succesvolle methoden om omwonende en burgers te betrekken bij de herbestemming. In dit onderzoek worden verschillende Europese herbestemmingsprojecten geanalyseerd om te kijken welke erfgoedbenaderingen het beste rekening houden met verschillende en veranderende percepties rondom erfgoed en de herbestemming van erfgoed. Deze thesis stelt dat: 1) burgerbetrokkenheid, nog veel meer als nu, het uitganspunt van herbestemmingsprojecten zou moeten zijn om zo recht te doen aan lokale erfgoedwaarde. 2) dat er bij herbestemmingen rekening gehouden moet worden met het feit dat erfgoed niet iets vastomlijnds is, maar steeds aan verandering onderhevig is. 3) en dat herbestemmingsprojecten recht moeten doen aan de unieke context en ruimtelijke inbedding. Deze drie aanbevelingen kunnen worden samengevat als een pleidooi voor erfgoedbenaderingen die erfgoed zien als iets wat altijd in verandering is.

Praktisch

Datum
Maandag 26 september 2022, 16:00
Locatie
Kapittelzaal, Sint-Pietersabdij, gelijkvloers, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be