Predicting Lateral Displacement of Retaining Wall for Complex Underground Structures Using New Metaheuristic Algorithms

Promovendus/a
To, Thanh Sang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Voorspellen van laterale verplaatsing van de keermuur voor complexe ondergrondse constructies met behulp van nieuwe metaheuristische algoritmes
Promotor(en)
prof. Magd Abdel Wahab, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Thanh Cuong Le (Ho Chi Minh City Open University, Vietnam)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Magd Abdel Wahab (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Samir Khatir (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Thanh Cuong Le (Ho Chi Minh City Open University, Vietnam) - dr. ir. Yong Ling (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Timon Rabczuk (Bauhaus-Universität Weimar, Duitsland) - prof. Hung Nguyen Xuan (Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam)

Korte beschrijving

Het hoofddoel van dit proefschrift is het bepalen van de representatieve of dominante geotechnische parameters met behulp van inverse analyses op basis van veldwaarnemingen. Op deze manier kan de laterale verplaatsing van de keermuur in vitale fasen worden voorspeld op basis van inverse analyseparameters. In wezen stelt dit proefschrift een nieuwe niet-lineaire optimalisatietechniek voor om diepe opgravingsproblemen op te lossen met behulp van inverse analyse op basis van veldmetingen. Het grote belang van dit proces is om de zijdelingse verplaatsing van de keermuur van een gebouw als gevolg van graafwerkzaamheden in de buurt te voorspellen of om vroegtijdig te waarschuwen voor mogelijke graafrisico's tijdens kritieke periodes. Dit voorgestelde proces bestaat uit twee stappen . (1) Eerst zullen de parameters worden geoptimaliseerd in de vroege fasen van de uitgraving of een eerder gebouwde ondergrondse structuur. (2) De reacties van bodem en constructies kunnen worden voorspeld in de volgende fasen, of de informatie die wordt verzameld uit (1) kan worden gebruikt als input voor een aangrenzend gebouw dat in de toekomst zal worden gebouwd. De voorgestelde procedure bood een efficiënte benadering voor het bijwerken van bodemtechnische kenmerken op basis van optimalisatie in reële geotechnische problemen. In vergelijking met conventionele methoden betekende deze techniek een stap voorwaarts in de kennis over de voorspelling van de laterale verplaatsing van de keermuur.

Praktisch

Datum
Maandag 26 september 2022, 14:00
Locatie
auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

meeting id: 332 127 339 386 - wachtwoord: e985g7

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be