Damage Identification in Large-Scale Structures Using New Metaheuristic Optimization Algorithms

Promovendus/a
Le, Minh Hoang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Schade-identificatie in grootschalige structuren met behulp van nieuwe metaheuristische optimalisatiealgoritmes
Promotor(en)
prof. Magd Abdel Wahab, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Thanh Cuong Le (Ho Chi Minh City Open University, Vietnam)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Magd Abdel Wahab (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Samir Khatir (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Thanh Cuong Le (Ho Chi Minh City Open University, Vietnam) - dr. ir. Yong Ling (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Timon Rabczuk (Bauhaus-Universität Weimar, Duitsland) - prof. Hung Nguyen Xuan (Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam)

Korte beschrijving

Het proefschrift heeft een nieuwe benadering geïntroduceerd om de structurele schade-identificatieproblemen in grootschalige constructies op te lossen. Om dit doel te bereiken, heeft het proefschrift met succes een programma ontwikkeld dat een koppeling kan maken tussen MATLAB en SAP2000. Op basis van dit programma wordt continu gegevensuitwisseling in twee richtingen uitgevoerd, en dit proces zal worden uitgevoerd door middel van commentaarcodes in MATLAB in plaats van de point-click-procedure in SAP2000. Om de ernst van de schade van structurele elementen te detecteren, zal een metaheuristisch optimalisatie-algoritme worden gebruikt om de beste oplossingen met acceptabele fouten te vinden. Voor dit doeleinde introduceerde dit proefschrift vijf optimalisatie-algoritmen, waaronder twee versies van PSO genaamd EHVPSO en VVS-PSO, een versie van het Cuckoo-algoritme genaamd NB-CS en twee nieuwe optimalisatie-algoritmen genaamd TLCO en KO. En zes voorbeelden van grootschalige constructies, waaronder (1) elektrische krachtoverbrenging, (2) real-3D betonconstructie, (3) parabolische koepel dunne schaalconstructie, (4) gedeeltelijke bol dunne schaalconstructie, (5) een complex 3D-betonconstructie en (6) hoogbouwbetonconstructie bij het oplossen van SDI-problemen. De verkregen resultaten hebben de effectiviteit en betrouwbaarheid van de voorgestelde methode bewezen. Vergeleken met de huidige methoden kan de in dit proefschrift geïntroduceerde methode worden beschouwd als een belangrijke stap voorwaarts op dit gebied.

Praktisch

Datum
Maandag 26 september 2022, 10:00
Locatie
auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

meeting id: 377 573 901 497 - wachtwoord: Xwa9xm

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be