Atomism, Motion and Causation. Gassendi’s original Epicureanism in the Scientific Revolution

Promovendus/a
Coture, Jo
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde - Frans - Latijn (UGent, 2018)
Academische graad
Doctor in de wijsbegeerte
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Maarten Van Dyck, LW01 - Prof. dr. Delphine Bellis, Université Paul Valéry - Montpellier, Frankrijk
Examencommissie
Prof. dr. Erik Weber, LW01

Praktisch

Datum
Vrijdag 23 september 2022, 14:00
Locatie
Het Pand - Priorzaal, Onderbergen 1, 9000 Gent