Questioning the Conversion Paradox: Gender, Sexuality, and Belonging amongst Women Becoming Jewish, Christian, and Muslim in the Netherlands

Promovendus/a
Schrijvers, Lieke
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Talen en Culturen
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Utrecht
Curriculum
Master Gender & Ethnicity (Utrecht University, Nederland, 2014)
Academische graad
Doctor in de gender- en diversiteitsstudies (UGent)
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Chia Longman, LW21
Examencommissie
Prof. dr. Anne-Marie Korte, Universiteit Utrecht

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 september 2022, 12:00
Locatie
Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 Utrecht