Bias adjustement of climate model outputs for the stochastic generation of meteorological variables and river discharge

Promovendus/a
Van de Velde, Jorn
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Omgeving
Curriculum
Master of science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer (2018, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Natuurlijke Rijkdommen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Niko Verhoest, BW20 - Prof. dr. Bernard De Baets, BW26 - Dr. Matthias Demuzere, BW20
Examencommissie
Prof. dr. ir. Eveline Volcke (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. Stijn Luca (Secretaris), BW26 - Prof. dr. Diego Miralles, BW20 - Prof. dr. Piet Termonia, WE05 - Prof. dr. ir. Patrick Willems, KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 september 2022, 10:00
Locatie
Auditorium A4, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online