Do They Do It? Explaining Local Governments’ Choices of Service Delivery Modes

Promovendus/a
Vos, David
Faculteit
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management
Academische graad
Doctor in de Bestuurskunde en het Publiek Management
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Joris Voets, vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Praktisch

Datum
Maandag 12 september 2022, 17:00
Locatie
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent

Please confirm your attendance no later than 2 September by email to David.Vos@UGent.be