Physical Computing in Primary and Secondary Education: Techniques and Tools for Teaching and Assessment

Promovendus/a
Neutens, Tom
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting software engineering, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Physical computing in het leerplichtonderwijs: technieken en hulpmiddelen voor het lesgeven en evalueren
Promotor(en)
prof. Francis Wyffels, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Kris Coolsaet, vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Erik Barendsen (Radboud Universiteit, Nederland) - prof. Tony Belpaeme (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. Leen Brouns (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Kris Coolsaet (vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek) - prof. Fien Depaepe (KU Leuven) - prof. Francis wyffels (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Informaticawetenschappen is de laatste jaren een groter deel geworden van het Vlaamse leerplichtonderwijs. Deze verandering heeft zijn oorsprong in de maatschappelijke transitie naar een meer en meer digitale economie. Ondanks dat het belangrijk is om informatica zo goed mogelijk te integreren in het onderwijs is het niet altijd duidelijk hoe dit op een effectieve manier kan gebeuren. Bijgevolg onderzochten we verschillende manieren waarop informatica op een effectieve manier in het leerplichtonderwijs geïntegreerd kan worden. Aangezien het veld van de informaticawetenschappen zeer breed is hebben we ervoor gekozen om in dit werk te focussen op de integratie van programmeren in een physical computing context bij leerlingen van 10 tot 14 jaar. Om ons onderzoek te kunnen uitvoeren ontwikkelden we eerst een grafische programmeeromgeving voor fysieke systemen en gebruikten die om verschillende methoden om programmeren aan te leren te vergelijken. Daarnaast, ontwikkelden we verschillende hulpmiddelen om leerkrachten te helpen om programmeren in hun lessen te integreren. Deze bestaan onder andere uit een online systeem voor het delen van leerinhouden als ook een raamwerk voor de evaluatie van code. Verder beschrijven we ook een methode om didactische informatie uit code te halen en die te gebruiken om oplossingsmethodes binnen onze programmeeromgeving te visualiseren.

Praktisch

Datum
Vrijdag 9 september 2022, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meeting ID: 345 770 541 449 Passcode: KALXmd

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be