Language learning and intercultural learning abroad: the impact of pedagogical guidance during Erasmus+ stays

Promovendus/a
Moreno Bruna, Ana Maria
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde: Spaans (Universiteit Antwerpen, 2013)
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Patrick Goethals, LW22 - Prof. dr. July De Wilde, LW22 - Prof. dr. June Eyckmans, LW22
Examencommissie
Prof. dr. Sonia Vandepitte, LW22

Praktisch

Datum
Woensdag 8 juni 2022, 15:00
Locatie
Lokaal 1.04 (Campus Mercator), Abdisstraat 1, 9000 Gent