Active Rheology Control of Cementitious Materials: Numerical and Experimental Pumping Investigation

Promovendus/a
De Schryver, Robin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Civil Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Actieve reologiecontrole van cementachtige materialen: numerieke en experimentele studie van het verpompen
Promotor(en)
prof. Geert De Schutter, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Geert De Schutter (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Dimitri Feys (Missouri University of Science and Technology, VS) - dr. ir. Karel Lesage (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Nicolas Roussel (Université Gustave Eiffel, Frankrijk)

Korte beschrijving

Beton is het meest gebruikte constructiemateriaal ter wereld, welke haar uitvoering passief afhangt van de vloeibaarheid (reologie). Om tegenstrijdige reologische vereisten te verhelpen lanceerde SmartCast Actieve ReologieControle (ARC). Cementachtig stromingsgedrag is echter niet volledig verklaard, zeker tijdsafhankelijkheid en ARC. Aangezien stromingsmodellen met zulk gedrag ontbreken doelt deze dissertatie om tijdsafhankelijkheid en ARC te modelleren, adequaatheid te toetsen en fundamenteel inzicht te bieden in cementachtig ARC. De hoofdhypothese werd afgetoetst dat ARC gezien kan worden als een kinetisch inwendige structuur. Stroming van cementachtige pasta's in pijpleidingen werd onderzocht door pompproeven en een gevalideerd numeriek model ontwikkeld in OpenFOAM. Ontwikkelde reologische kwantificatiemethoden dicht bij de beoogde ingenieurstoepassing volstaan om cementachtig stromingsgedrag macroscopisch te beschrijven. Dimensieloze getallen bieden inzicht in stromingsgedrag. Computationele stromingsdynamicasimulaties zijn gevalideerd en significant accuraat wanneer een degelijk meshontwerp, viscoplastische regularisatie en onderrelaxatie beschouwd worden. De hoofdhypothese werd aanvaard dat ARC, in vorm van magneto-reologie, opgevat kan worden door dynamische magneto-structuratie via de kinetische temporele evolutie van een inwendige structuur. Hoewel een bredere context bestaat voor ARC, staat het vooropgestelde meer algemene magneto-structuratie-model toe om ARC zowel kwalitatief als kwantitatief te staven. ARC toont immens potentieel voor verregaande, toekomstige ontwikkelingen met praktische relevantie.

Praktisch

Datum
Donderdag 2 juni 2022, 17:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be