The complex interplay between dietary emulsifiers and the gut microbiota, in the context of gut health

Promovendus/a
Miclotte, Lisa
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelenwetenschappen en voeding (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele, BW25 - Prof. dr. ir. John Van Camp, BW23 - Prof. dr. Andreja Rajkovic, BW23
Examencommissie
Prof. dr. Daisy Vanrompay (Voorzitter), BW22 - Prof. dr. ir. Koen Dewettinck (Secretaris), BW23 - Prof. dr. Lars Vereecke, GE35 - Dr. Sophie Van Welden, GE35 - Dr. Karin De Ridder, Sciensano

Praktisch

Datum
Woensdag 1 juni 2022, 16:30
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online