Flow Dynamics at T-Shaped Open-Channel Confluences: Effects of Bed Elevation Discordance

Promovendus/a
Cunha Ramos, Pedro Xavier
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master's Degree in Civil Engineering, Universidade do Porto, Portugal, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Stromingsdynamica in T-vormige samenvloeiingen van open kanalen: effecten van een ongelijk bodempeil
Promotor(en)
prof. Tom De Mulder, vakgroep Civiele Techniek - prof. João Pedro Pêgo (Universidade do Porto, Portugal)
Examencommissie
voorzitter honorary prof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - prof. Tarek Beji (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Benjamin Dewals (Université de Liège) - prof. Dejana Đorđević (University of Belgrade, Servië) - prof. João Pedro Pêgo (Universidade do Porto, Portugal) - prof. Peter Troch (vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

Samenvloeiingen van stromingen met vrij oppervlak komen voor in netwerken van natuurlijke rivieren of in door de mens gemaakte kanalen en hydraulische structuren. De stroming in deze knooppunten is complex en driedimensionaal en wordt mee gestuurd door de vorm van de bodem. Dit onderzoek spitst zich toe op geschematiseerde samenvloeiingen met een T-vorm in planzicht, waarbij het bodempeil van de zijtak hoger ligt dan deze van de hoofdtak. Dit is een vaak voorkomend fenomeen bij samenvloeiingen van natuurlijke rivieren, maar komt ook voor bij door de mens gemaakte configuraties. Het effect op de stroming van een dergelijk verschil in bodemhoogte tussen de twee takken op de stroming wordt onderzocht met behulp van numerieke simulaties en labo-experimenten. Ook het effect op de menging van opgeloste stoffen in de samenvloeiende waterstromen wordt onderzocht. De toegepaste Large Eddy Simulaties (LES) laten niet alleen toe de tijdsgemiddelde eigenschappen van de stromingspatronen te bestuderen, maar ook hun tijdsafhankelijk gedrag. Naast het aanreiken van fundamentele kennis met betrekking tot de stroompatronen draagt dit werk bij tot het optimaliseren van kunstmatige samenvloeiingen.

Praktisch

Datum
Dinsdag 31 mei 2022, 14:00
Locatie
vergaderzaal 1.1 Priorzaal, Het Pand, eerste verdieping, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be