Using a health promotion approach and behavioral theories to gain insight into factors related to palliative care behaviors among people confronted with serious illness

Promovendus/a
Scherrens, Anne-Lore
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Academische graad
Doctor in de sociale gezondheidswetenschappen (VUB) en Doctor in de gezondheidswetenschappen (UGent)
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Het gebruik van gedragstheorieën in onderzoek naar palliatieve zorg gedragingen bij personen die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte
Promotor(en)
administratief verantwoordelijk promotor: prof. Benedicte Deforche, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg – tweede promotor: prof. Joachim Cohen, VUB – derde promotor: prof. Luc Deliens, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg – vierde promotor: prof. Kim Beernaert, VUB

Praktisch

Datum
Maandag 30 mei 2022, 17:00
Locatie
Auditorium C, ingang 48, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
Livestream
Volg online