Meesters van de straat. Collectieve actie en de strijd om de publieke ruimte: Antwerpen (1884-1936)

Promovendus/a
Schoups, Martin
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Curriculum
Master of Arts in de geschiedenis (UGent, 2016)
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Antoon Vrints, LW03 - Prof. dr. Gita Deneckere, LW03
Examencommissie
Prof. dr. René Vermeir, LW03

Praktisch

Datum
Maandag 23 mei 2022, 16:00
Locatie
Aud. 4 Jaap Kruithof (Blandijn), Blandijnberg 2, 9000 Gent