Active and Effective? An Analysis of Representatives’ Parliamentary Performance

Promovendus/a
Schobess, Richard
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Politieke Wetenschappen
Academische graad
Doctor in de Politieke Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Actief en effectief? Een analyse van de parlementaire prestaties van parlementsleden
Promotor(en)
Prof. Dr. Nicolas Bouteca Prof. Dr. Bart Maddens (KULeuven)

Praktisch

Datum
Donderdag 10 maart 2022, 17:00
Locatie
AUD. H (Technicum, campus ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
Livestream
Volg online