The Cross-Bacterial Expression System: Development of parts and tools for standardized gene engineering across the bacterial domain

Promovendus/a
De Wannemaeker, Lien
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Marjan De Mey, BW25 - Dr. ir. Indra Bervoets, VUB
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stefaan De Smet (Voorzitter), BW22 - Prof. dr. ir. Yves Briers (Secretaris), BW25 - Prof. Eveline Peeters, VUB - Prof Geoff Baldwin, Imperial College London - Dr. ir. Jorick Franceus, BW25

Praktisch

Datum
Vrijdag 25 februari 2022, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online