Metabolic health impact of rare sugars in cell models simulating the gut-liver-muscle axis

Promovendus/a
Van Laar, Amar Daniël Emanuel
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in Nutrition and Health (2017, Universiteit Wageningen)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. John Van Camp, BW23 - Dr. ir. Charlotte Grootaert, BW23
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter), BW25 - Prof. dr. Tom Desmet (Secretaris), BW25 - Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele, BW25 - Prof. dr. Wim Derave, GE30 - Prof. dr. ir. Ellen Blaak, Maastricht Universiteit

Praktisch

Datum
Vrijdag 25 februari 2022, 11:30
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online