Novel approaches for the evaluation of tumours and lymph nodes in dogs with near-infrared fluorescence, contrast-enhanced ultrasound and elastography

Promovendus/a
Favril, Sophie
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Kleine Huisdieren
Curriculum
Sophie Favril werd geboren op 19 november 1989 in Gent. Ze volgde de richting Wetenschappen-Wiskunde aan het Sint-Pietersinstituut in Gent en behaalde haar diploma secundair onderwijs in 2007. In september van datzelfde jaar startte ze aan de Universiteit Gent met de studies Diergeneeskunde en behaalde ze in 2013 het diploma van master in de Diergeneeskunde, afstudeerrichting gezelschapssdieren, met grote onderscheiding. Aansluitend volgde ze gedurende één jaar een roterend internship op de Kliniek Kleine Huisdieren aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Nadien werkte Sophie gedurende twee jaar in een praktijk voor gezelschapsdieren, waarna ze met succes een beursaanvraag verdedigde bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Daarna startte ze aan dit doctoraatswerk op de dienst weke delen chirurgie van de vakgroep Kleine Huisdieren, in samenwerking met de dienst Medische Beeldvorming van de Huisdieren. In het kader van dit onderzoek behaalde ze ook het diploma van proefleider (FELASA categorie C) en volgde ze verschillende cursussen als onderdeel van de doctoraatsopleiding van de Doctoral Schools
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. Dr. Hilde de Rooster - Prof. Dr. Katrien Vanderperren UGent
Examencommissie
Prof. dr. B.J.G. Broeckx , voorzitter, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. D. Paepe, secretaris, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. J.H. Saunders Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. S.A. Van Nimwegen, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Nederland - Dr. E. Abma, Zoetis, Brussel, België

Korte beschrijving

De schildwachtlymfeknoop is de lymfeknoop die de regio draineert waarin een kanker gelokaliseerd is. Deze lymfeknoop zal eerst bereikt worden door metastatische tumorcellen. Het opsporen en evalueren van de schildwachtlymfeknoop is bijgevolg een cruciaal onderdeel van het stageren van kanker die via het lymfevatenstelsel verspreidt. De aanwezigheid van metastasen in de schildwachtlymfeknoop is immers een negatieve prognostische indicator, aangezien dit de agressiviteit van de kanker aantoont en verre metastasen een belangrijke doodsoorzaak zijn bij kankerpatiënten. Het principe van het opsporen van de schildwachtlymfeknoop is gebaseerd op een peri-tumorale injectie van een contraststof, die zal worden opgenomen door het regionaal lymfenetwerk. Vervolgens zal het contrast draineren naar de schildwachtlymfeknoop. Wanneer nadien verschillende regionale lymfeknopen worden bekeken, zal enkel de schildwachtlymfeknoop contrast bevatten. Het is immers zo dat de schildwachtlymfeknoop niet steeds de anatomisch dichtstbijzijnde lymfeknoop is, maar dit ook een verder gelegen lymfeknoop kan zijn. Het opsporen van de schildwachtlymfeknoop wordt reeds standaard uitgevoerd bij humane patiënten met borstkanker en melanoma’s, maar is nog relatief ongekend in de diergeneeskundige oncologie. De belangrijkste huidige techniek die in de humane oncologie worden gebruikt, lymfoscintigrafie, is bovendien nauwelijks beschikbaar in de diergeneeskunde.

Praktisch

Datum
Vrijdag 10 december 2021, 17:30
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merel