The Discovery of the shrimp nephrocomplex (revision of the antennal gland) and its role during WSSV-entry and the moulting process

Promovendus/a
De Gryse, Gaëtan
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid
Curriculum
Gaëtan De Gryse werd op 30 oktober 1990 geboren in Oostende. In 2008 behaalde hij het diploma hoger secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan het Sint-Andreasinstituut te Oostende. Tijdens het laatste jaar van zijn middelbare studies werd hij laureaat bij de Vlaamse Biologie Olympiade. Vervolgens werden hogere studies aangevat aan de Universiteit Gent waar hij in 2015 met onderscheiding afstudeerde als master in de Diergeneeskunde, optie onderzoek, cluster grote huisdieren. Na zijn studies diende Gaëtan een projectaanvraag in bij het toenmalige Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) en verwierf daarop een doctoraatsbeurs ‘strategisch basisonderzoek’ van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Onder begeleiding van Prof. Hans Nauwynck en Prof. Peter Bossier startte hij aldus een doctoraatsonderzoek aan waarbij de pathogenese van het WSSV werd bestudeerd. De Thesis Award Marine Sciences van het Vlaams Instituut voor de Zee werd hem toegekend. Hij is auteur en coauteur van publicaties in verschillende internationale tijdschriften en schreef twee hoofdstukken in het internationaal gewaardeerde en druk geraadpleegde garnalenhandboek die hij in het begin van zijn doctoraatstudie zelf frequenteerde voor informatie rond de wetenschap van de garnalenkweek. Hij begeleidde drie honours studenten en twee masterproefstudenten.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. H. Nauwynck, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. P. Bossier, Faculteit Bioingenieurswetenschappen, UGent
Examencommissie
Prof. dr. W. Van Den Broeck, Voorzitter van de examencommissie - Em. Prof. dr. P. Sorgeloos, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Prof. dr. G. Smagghe, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent - Em. Prof. dr. J. Vlak, Laboratory of Virology, Wageningen University - Dr. V. Alday-Sanz, National Aquaculture Group of Saudi Arabia (Naqua), Saoudi-Arabia - Dr. J. Dantas Lima, Imaqua, Belgium

Korte beschrijving

The white spot syndrome virus (WSSV) is a socioeconomic devastating pathogen terrorising shrimp industry. The main hindrance hampering development of adequate countermeasures is a lack of knowledge on pathogen entry and the primary replication sites. Decennia long, researchers assumed that WSSV entered the shrimp via the per oral route, albeit very inefficiently. Moreover, the gut is protected by an impenetrable layer of chitin, as is the most part of the shrimp. Furthermore, lining epithelium of the gut is of endodermal origin, which is completely refractive to WSSV-entry. For this reasons, the osmoregulatory and excretory antennal gland was targeted as a potential portal of entry for WSSV because of the connection to the outside world, the lack of cuticular lining of the lumen, and the ectodermal and mesodermal origin of the tissue.

Praktisch

Datum
Donderdag 9 december 2021, 17:00
Locatie
Diergeneeskunde aud kliniek A, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 1 december 2021 op tel. nr. 495/99.77.03 of per e-mail op gaetanmadegryse@gmail.com