Reducing antimicrobial use in livestock using management and biosecurity interventions with focus on broiler production

Promovendus/a
Caekebeke, Nele
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde
Curriculum
Nele Caekebeke werd geboren op 29 april 1991 in Wetteren. Na het beëindigen van het algemeen secundair onderwijs aan het College Paters Jozefieten in Melle, richting moderne talen-wetenschappen, startte ze in 2009 met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. In 2016 behaalde ze het diploma van Master in de Diergeneeskunde, afstudeerrichting onderzoek met onderscheiding. In februari 2017 startte ze als doctoraatsbursaal aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Initieel zette ze een IWT-project verder rond de pathogenese, diagnostiek en preventie van darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen. In datzelfde jaar begon ze als bursaal op het Europees I-4-1-Health project rond infectiepreventie en antimicrobial stewardship op veehouderijen. Nele Caekebeke is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften. Ze presenteerde meermaals op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten en begeleidde masterstudenten van de faculteit Diergeneeskunde bij het voltooien van hun thesis. In 2021 voltooide ze het trainingsprogramma van de Doctoral School of Live Sciences and Medicine van de Universiteit Gent. Momenteel is Nele Caekebeke lid van het Biocheck.UGent team, een spin-off van de Universiteit Gent.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. J. Dewulf, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. F. Van Immerseel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
em. Prof. dr. R. Ducatelle, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. J. Kluytmans, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland - dr. F. Velkers, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Nederland - Prof. dr. G. Antonissen, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, België - Prof. dr. A. Decloedt, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, België - dr. W. Vanderhaeghen, AMCRA, Brussel, België

Korte beschrijving

Antibioticaresistentie is uitgeroepen tot een van de grootste bedreigingen voor onze volksgezondheid. Er wordt verwacht dat tegen 2050 meer mensen zullen overlijden aan de gevolgen van antibioticaresistentie dan aan kanker indien er geen acties ondernomen worden. Het gebruik van antibiotica is de voornaamste oorzaak van het ontstaan van antibioticaresistentie. In de varkens- en pluimveeproductie is het antibioticagebruik al sterk gedaald. Dit heeft tevens geleid tot een vermindering van de resistentielevels in de laatste jaren. Echter, verdere reducties zijn nodig om onze moderne gezondheidszorg te vrijwaren.

Praktisch

Datum
Maandag 8 november 2021, 17:00
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 2 november 2021 via email op Nele.Caekebeke@UGent.be.