Application of Topology Optimization and 3D Printing in the Construction Industry

Promovendus/a
Vantyghem, Gieljan
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Toepassing van topologie-optimalisatie en 3D-printen in de bouwsector
Promotor(en)
prof. Wouter De Corte, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Veerle Boel, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Marijke Steeman, vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Oded Amir (Technion Israel Institute of Technology, Israel) - prof. Jan Belis (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Veerle Boel (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Freek Bos (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Wouter De Corte (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Marijke Steeman (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Nathan Van Den Bossche (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Roman Wan-Wendner (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)

Korte beschrijving

Het ontwerp van gebouw(schil)onderdelen en -systemen is een proces waarbij vele verschillende aspecten (structurele prestaties, bouwfysische eigenschappen, duurzaamheid, etc.) aan te pas komen. De gebouwschil vormt namelijk de fysieke scheiding tussen de binnen- en buitenomgeving. In vele gevallen worden deze vakspecifieke disciplines nog te veel afzonderlijk beschouwd. Hierbij worden bijvoorbeeld de structurele prestaties geoptimaliseerd, en worden de thermische eisen pas in tweede fase bekeken. Een benadering waarbij deze aspecten tijdens het ontwerp gelijktijdig kunnen worden geoptimaliseerd, zou een grote meerwaarde kunnen betekenen. Het kan de snelheid van het ontwerpproces en tegelijkertijd de efficiëntie van het onderdeel verhogen. Dit doctoraatsonderzoek trachtte het ontwerpproces te optimaliseren door het bestuderen van bestaande en het ontwikkelen van vernieuwende wiskundige ontwerptechnieken. De basisalgoritmen die hiervoor gebruikt werden zijn grotendeels gebaseerd op vorm- en topologie-optimalisatiemethoden. In dit werk werden de algoritmes theoretisch uitgewerkt, maar ook hun toepassingen en voordelen ten opzichte van de klassieke ontwerpmethoden in een bouwkundig ontwerpproces werden gedemonstreerd. Hierbij werd ook rekening gehouden met prille, maar veelbelovende, nieuwe productiemethoden in de bouwsector, zoals 3D (beton)printen.

Praktisch

Datum
Woensdag 27 oktober 2021, 17:00
Livestream
Volg online

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be