A tale of blood vessels, mononuclear phagocytes and chicken embryos: The chick chorioallantoic membrane assay as model to study macrophages and angiogenesis

Promovendus/a
Tay, Hanna
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
DI03
Curriculum
Hanna Ailie Tay werd op 1 oktober 1989 geboren in Antwerpen. Na het beëindigen van haar secundair onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouwe college in Antwerpen, startte ze de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Daar behaalde ze haar bachelor in 2010, waarna ze haar masterstudies verderzette aan de Universiteit Gent (UGent). Het masterdiploma Diergeneeskunde, specialisatie Herkauwers, behaalde ze met grote onderscheiding in 2013. Na 2 jaar als dierenarts te hebben gewerkt, startte Hanna in oktober 2015 als academisch assistent aan de Vakgroep Morfologie van de faculteit Diergeneeskunde, UGent. Haar onderzoek combineerde ze met een rol in het praktisch onderwijs voor de vakken Anatomie, Histologie, en Embryologie. Daarnaast begeleidde ze ook een aantal bachelor – en masterstudenten bij hun thesis. In het kader van haar onderzoek kreeg Hanna de mogelijkheid om 4 weken in de Verenigde Staten te werken aan Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Daar leerde ze de fijne kneepjes van het ‘ex ovo chick embryo choriollanatoic membrane (CAM) model’, een onderzoeksmodel dat essentieel was voor haar doctoraat en die ze na haar buitenlands verblijf ook succesvol implementeerde op de vakgroep. Daarnaast nam Hanna tijdens haar mandaat deel aan verscheidene nationale en internationale congressen, volgde ze verschillende opleidingen in het kader van Doctoral of Schools, en trad ze een aantal keer op als reviewer voor wetenschappelijke tijdschriften. Haar onderzoek leidde uiteindelijk tot meerdere publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. W. De Spiegelaere, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. W. Van den Broeck, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. P. Cornillie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. E. Meyer, Voorzitter van de examencommissie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. B. Devriendt, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. A. Bronckaers, Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, UHasselt - Prof. dr. H. Declercq, Faculteit Geneeskunde, KULeuven - Prof. dr. S. Van Vlierberghe, Faculteit Wetenschappen, UGent - Prof. dr. G. Antonissen, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Angiogenese wordt gedefinieerd als de ontwikkeling en herschikking van bloedvaten uit het reeds bestaande vaatstelsel. Dit proces neemt voornamelijk plaats tijdens de embryonale ontwikkeling, alhoewel er bepaalde fysiologische en pathologische toestanden zijn in het volwassen leven waar angiogenese wel redelijk actief is zoals wondheling en chronische inflammatie. Angiogenese is een erg complex proces dat gereguleerd wordt door verscheidene stimuli en voornamelijk beïnvloed wordt door cellen die aanwezig zijn in het weefsel dat gevasculariseerd moet worden. Eén van die celtypes zijn macrofagen, fagocyterende cellen die voornamelijk geassocieerd worden met hun essentiële rol in het immuunsysteem van het lichaam. Echter, het wordt meer en meer duidelijk dat deze veelzijdige cellen ook van belang zijn in de bloedvatvorming, zowel in volwassen als in embryonaal weefsel. Er is echter niet veel geweten over hun rol in het kippenembryo, een veel gebruikt model in het onderzoek naar bloedvatvorming. Het doel van dit doctoraat is het onderzoeken van de rol van de embryonale kipmacrofagen tijdens het proces van angiogenese en dit aan de hand van een depletie van de macrofagenpopulatie. Dit zal niet enkel kennis verschaffen over deze macrofagen, maar zal ook de drempel verlagen om het kip allantochorion (CAM) model te gebruiken in macrofagen-gerelateerd onderzoek. Aangezien de CAM assay ook aan populariteit wint, wilden we nagaan hoe we het model konden toepassen in andere onderzoeksdisciplines zoals weefselreconstructie

Praktisch

Datum
Donderdag 23 september 2021, 17:00
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u aanwezig zal zijn op de openbare verdediging en/of de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 10 september 2021 per e-mail op Hanna.Tay@UGent.be