Belgische team van UNITED analyseert eerste resultaten oesteronderzoek

Ophalen frame (ontwerp van Brevisco en UGent) uit Westdiep-zone, 5 km voor de kust van Nieuwpoort.  foto: Annelies Declercq (vergrote weergave)

Ophalen frame (ontwerp van Brevisco en UGent) uit Westdiep-zone, 5 km voor de kust van Nieuwpoort. foto: Annelies Declercq

(25-01-2021)

Begin november, onder een stralende herfstzon, voer het team van de Belgische piloot met het schip de Stream naar het Westdiep, vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort. De piloot is één van de vijf proefopstellingen rond meervoudig ruimtegebruik binnen het HORIZON 2020 project UNITED. Afgelopen zomer werden hier kweeksystemen voor platte oesters, ontworpen door de UGent en Brevisco en geproduceerd door Brevisco, en tafels voor natuurherstel, ontworpen en geproduceerd door Jan De Nul Group, op zee uitgezet. Hoog tijd dus om deze structuren op te halen voor een eerste evaluatie (zie foto).

Resultaten kweekinstallaties voor oesters

Vastgehechte platte oester. Foto: Nancy Nevejan
Vastgehechte platte oester. Foto: Nancy Nevejan
Het Belgische team voert onderzoek uit naar kweek- en herstelmogelijkheden van de inheemse platte oester Ostrea edulis in offshore windparken in de Belgische Noordzee. Eén van de vragen waarop de onderzoekers een antwoord zochten, was hoe goed de jonge oesterlarven zich vestigen op de kweekinstallaties, hoe robuust de ingezette systemen zijn, of er verschillen zijn in het aantal vastgehechte platte oesters op de verschillende natuurlijke materialen die worden gebruikt als bescherming tegen erosie, hoe efficiënt de ontmantelingsmethoden en etiketteringstechnieken zijn en of er verschillen zijn in biodiversiteit tussen de diverse substraten.
Aangezien dit een hele opdracht is, hielp het volledige Belgische team bij de gegevensverzameling door de vastgehechte oesters te tellen, stalen te nemen van de verschillende substraten om ook andere organismen te bestuderen en zorgvuldig alle resultaten neer te schrijven.

Plaatsen van zeewiernetten

Zeewiernetten in het Westdiep. Foto: Jessica Knoop
Zeewiernetten in het Westdiep. Foto: Jessica Knoop
Het Belgische team voert niet alleen onderzoek naar de aquacultuur en het herstel van platte oesters. Begin juli werd ook begonnen met de voorbereiding van de co-teelt met suikerwier, waarbij er wordt vertrokken van de kweek van jonge zeewierplanten om de kweek op te starten. Verschillende zeewiernetten, geproduceerd door AtSeaNova, werden voorbereid op het Marien Station Oostende (Vlaams Instituut voor de Zee) om verschillende inzaaimethodes en zeewiersoorten te onderzoeken. Deze netten werden midden november in het Westdiep uitgehangen om te weten te komen wat de beste, meest haalbare manier is om zeewier te kweken in het Belgische deel van de Noordzee. Na het groeiseizoen deze winter, zal de groei van zeewier in het voorjaar verder worden opgevolgd. Suikerwier zal naar verwachting in één groeiseizoen van een piepkleine jonge zeewierplant, ter grootte van een speldenknop, uitgroeien tot een plant van meer dan een meter lang.

De kennis die werd opgedaan tijdens deze eerste boeiende zeemissies is cruciaal voor de selectie van de best presterende materialen en methoden die in het voorjaar van 2021 zullen worden toegepast in een offshore windpark van Parkwind.

 

Meer info

Logo funding UNITED