UGent zoekt deelnemers voor onderzoek naar online cognitieve training voor hervalpreventie van depressie

(25-02-2022) Universiteit Gent zoekt mensen (18-65 jaar) die voorheen een depressie hebben gehad en inmiddels minstens 3 maanden zijn hersteld voor deelname aan een onderzoek naar een online cognitieve training die herval van depressie tegengaat.

Deelname aan de studie verloopt in 6 fasen:

1) Een kort telefonisch interview om na te gaan of u in aanmerking komt voor deelname aan de studie.

2) Een bezoek aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent), waar u vragenlijsten zal invullen die oa. peilen naar uw geschiedenis van depressieve klachten. U voert ook twee computertaken uit die uw cognitief functioneren in kaart brengen.

3) Een online training die u thuis op uw eigen computer uitvoert, 1 sessie (15 minuten) per dag. Het aantal dagen/sessies dat u uitvoert is afhankelijk van de groep waar u in belandt. Toewijzing aan een groep gebeurt willekeurig. Er zijn 6 groepen van respectievelijk 0, 1, 5, 10, 15 en 20 sessies.

4) Een tweede bezoek aan de faculteit, waar u dezelfde vragenlijsten en computertaken zal doorlopen als in fase 2.

5) Een follow-up na 3 maanden na start van de studie, waarin u gevraagd zal worden vragenlijsten in te vullen en 1 computertaak te doen. U hoeft hiervoor niet naar de faculteit te komen en kan deze follow-up volledig thuis doorlopen met uw eigen computer.

6) Een follow-up na 6 maanden na start van de studie, inhoudelijk identiek aan fase 5.

Voor uw deelname aan het onderzoek krijgt u een vaste onkostenvergoeding van 40 euro na het doorlopen van de studie.

  • Doelgroep: Personen tussen de 18 en 65 jaar die voorheen leden aan depressie en momenteel minstens drie maanden hersteld zijn, komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.
  • Uiterste datum: 2023-12-31
  • Vakgroep: PP05
  • Naam: PrevenD
  • Website: https://cogtrain2.ugent.be/nl/about-us
  • E-mail: Cogtraining2@UGent.be
  • Telefoon: 092649107