25 UGent-professoren laten burger mee bepalen wat zij de komende jaren onderzoeken

(19-01-2021) “Jullie doen onderzoek vanuit de ivoren toren.” Het is een kritiek die professoren af en toe te horen krijgen: onderzoek dat niet aansluit bij vragen van de burger en weinig toegankelijke resultaten.

25 UGent-professoren gooien de ramen van de vermeende ivoren toren alvast helemaal open. Via een videoboodschap roepen ze het publiek op om door te geven waar ze onderzoek over willen: 

Aan de Universiteit Gent doen zo'n 25 professoren en een veelvoud aan assistenten onderzoek naar werk en de arbeidsmarkt. Het gaat ondermeer over psychologen Frederik Anseel, Wouter Duyck, Filip De Fruyt en Eva Derous, econoom Stijn Baert, socioloog Piet Bracke of gezondheidswetenschappers Els Clays, Lutgart Braeckman en Lieven Annemans. Ze komen in totaal uit 6 faculteiten en 10 vakgroepen.

In het verleden was er al af en toe sprake van een samenwerking, maar gestructureerd verliepen die samenwerkingen niet. De onderwerpen waarrond de onderzoekers werken, zoals burn-out, robotisering en discriminatie, vragen nochtans om een interdisciplinaire blik.

Professoren bouwen bruggen naar elkaar en naar de buitenwereld

Dat wordt anders vanaf 2021. De Universiteit Gent koos “werk en arbeidsmarkt” uit als één van de tien onderwerpen voor een interdisciplinair onderzoeksconsortium.  

De UGent-professoren die focussen op werk en arbeidsmarkt gaan, over faculteiten en vakgroepen heen, nauwer samenwerken om arbeidsmarktgerelateerde uitdagingen interdisciplinair aan te pakken. Ze slaan bruggen met elkaar maar ook met de buitenwereld. Ze willen de resultaten van het onderzoek rond werk en arbeidsmarkt veel krachtiger én samen naar buiten brengen.

Vier doelgroepen

Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten beantwoorden aan de specifieke vragen van de buitenwereld, geven de 25 betrokken UGent-professoren van het IDC UGent@work iedereen de kans om die onderzoeksagenda mee vorm te geven.

In een grootschalige enquête worden vier groepen bevraagd:

  • beleidmakers en hun medewerkers op alle niveaus;
  • middenveldorganisaties zoals vakbonden, werkgevers en geïnteresseerde vzw’s;
  • arbeidsmarktprofessionals zoals HR-medewerkers en werknemers van de VDAB;
  • de burger en de media.
“Van welke arbeidsmarktthema’s ligt u wakker? Pensioenen? Werkloosheidsuitkeringen? Burn-out? Welzijn op het werk? Discriminatie? Ziekteverzuim? Motivatie van werknemers? En op welke arbeidsmarktvragen willen ze precies een antwoord hebben? Dat willen we weten”

Daarnaast ondervragen ze de deelnemers aan de enquête over het draagvlak voor arbeidsmarkthervormingen die de Vlaamse en federale overheid plannen en de mate waarin de coronacrisis hun kijk op de arbeidsmarkt veranderde.

Info

Vul de enquète in.

Meer informatie over de IDC's aan de UGent vind je hier. 

Stijn Baert, vakgroep Economie
M 0486 49 27 52
Stijn.baert@ugent.be

Els Clays, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
M 0476737440
els.clays@ugent.be