UGent biedt gratis online cursus over radicalisering aan

(24-06-2021) Als partner in een anti-radicaliseringsproject werkte de UGent mee aan een gratis online cursus over de rol van denkfouten in het radicaliseringsproces

In de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste theoretische principes rond radicalisering: Welke fases doorloopt iemand in een radicaliseringsproces? Wat zijn de risicofactoren? Welke rol spelen het internet en sociale media?

Die vragen worden gekoppeld aan inzichten uit de cognitieve psychologie: wat zijn de mentale processen die in gang worden gezet wanneer jongeren geconfronteerd worden met extremistische online propaganda? Hoe speelt propaganda in op typische denkfouten die inherent zijn aan menselijke informatieverwerking? En vooral: hoe kunnen we jongeren helpen om mentale weerbaarheid en een kritische geest te ontwikkelen?

Praktisch

Voor wie?

  • De cursus is er voor iedereen die met (kwetsbare) jongeren werkt: sociaal werkers, jeugdwerkers, leerkrachten,... Maar ook iedereen die geïnteresseerd is in (cognitieve) psychologie, anti-terrorisme, anti-radicalisering, ... kan de cursus volgen. 

Wanneer?

  • Je kiest zelf wanneer je de cursus volgt. Het totale leerpakket duurt 12 uur

Waar?

Volg de online cursus hier

Meer informatie

  • De online cursus kadert binnen het EU-project PRECOBIAS, wat staat voor "Prevention of Youth Radicalization through Self-Awareness on Cognitive Biases".
  • Dit is een project van de UGent (vakgroep Vertalen, tolken en communicatie) en de Ludwig Maximilians-Universiteit van München. 

Contact