Rector Van de Walle reageert op Luc Bonneux in Knack

(10-02-2021) In Knack (10/02) stelt Luc Bonneux onder meer het onbegrijpelijk te vinden dat “universiteiten en hogescholen vandaag nog altijd zo goed als gesloten zijn”. Rector Rik Van de Walle reageert.

Studenten in het UfoIn het artikel 'Het glibberige pad naar het Rijk der Vrijheid' (Knack, 10/02/2021) noemt Luc Bonneux het onbegrijpelijk dat “universiteiten en hogescholen vandaag nog altijd zo goed als gesloten zijn” en beweert hij dat ik “geen enkele opening” zou maken opdat de studenten “toch weer een beetje face-to-facecontact hebben met elkaar.”

Ik vind ook iets onbegrijpelijk. Met name dat de heer Bonneux het blijkbaar niet nodig acht om zich op feiten te baseren. Daarom: een aantal feiten op een rij.

 1. Over heel Vlaanderen werken tienduizenden medewerkers zich al maanden uit de naad om het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening te blijven verzekeren. Universiteiten en hogescholen zíjn dus helemaal niet gesloten.
 2. Net als de vier andere Vlaamse universiteiten houdt de UGent zich zorgvuldig aan het kader van de zogenaamde pandemiematrix. Die matrix is in de zomer van vorig jaar door de minister van Onderwijs en de vijf Vlaamse universiteiten samen opgesteld, in nauw overleg met wetenschappelijke experts van alle universiteiten en universitaire ziekenhuizen, en geeft aan wat in de verschillende pandemiefases (de ‘kleurcodes’) wel nog kan en wat niet meer mag. Dat we momenteel in code rood opereren, is dan ook een beslissing die de minister samen met het hele hogeronderwijsveld genomen heeft en die door alle universiteiten en hogescholen gevolgd wordt. Net zoals we later deze maand met de minister, alle universiteiten en hogescholen, en studentenvertegenwoordigers samen zullen evalueren of de feitelijke omstandigheden toelaten om terug te schakelen naar een minder streng niveau. Het is dus niet die ene rector die met een duim omhoog of omlaag op eigen houtje beslist welke deuren weer open kunnen.
 3. Ook in code rood zijn er onderwijsactiviteiten ‘on campus’. Natuurlijk niet in volle aula’s: hoorcolleges voor vaak grote groepen moeten online gegeven worden. Maar (essentiële) practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … en specifieke onderwijsactiviteiten voor eerstejaarsstudenten vinden wel degelijk on campus plaats, uiteraard met inachtneming van alle vereiste veiligheidsmaatregelen.
  Ter illustratie: aan de UGent vinden vandaag, woensdag 10 februari, 278 on campus contactmomenten tussen lesgevers en studenten plaats. Het aantal studenten per contactmoment varieert tussen 1 en 135, of gemiddeld telkens een 30-tal studenten.
 4. Studenten komen trouwens niet alleen voor onderwijsactiviteiten naar de campus. Twee voorbeelden om dat te illustreren:
  a. Vorige maand organiseerden we aan de UGent 176.000 on campus examens. Gemiddeld kwam elke UGent-student vier maal naar de campus om een examen af te leggen.
  b. Voor de bibliotheken, studieplekken, afhaalmaaltijden in de studentenrestaurants en cafetaria’s kunnen studenten dagelijks op de campus terecht. Ook de studentenhomes zijn en blijven open. Uiteraard allemaal met bijzondere maatregelen en afspraken. Maar dit alles is dus wel degelijk open.
 5. We beseffen maar al te goed dat dit ondanks alle inspanningen geen ideale omstandigheden zijn en dat heel wat studenten het zwaar hebben. Er zijn al tal van initiatieven op touw gezet om studenten een hart onder de riem te steken en mogelijkheden tot veilig onderling contact te bieden, en er komen er regelmatig nog nieuwe bij. De mentale ondersteuning en psychische zorg die we onze studenten aanbieden, is in de voorbije maanden gevoelig uitgebreid en versterkt. Daarbij is trouwens nogmaals gebleken dat er dringend meer middelen ter beschikking gesteld moeten worden op het vlak van mentaal welzijn en geestelijke gezondheidszorg – niet alleen specifiek voor het hoger onderwijs, maar ook voor kinderen en jongeren in het algemeen. Ik heb daar al vele keren voor gepleit en doe dat bij deze dus nogmaals.
 6. Universiteiten en wetenschappelijke experts vragen de overheden van dit land al langer om prioritair maatregelen te nemen die studenten perspectief bieden. In hetzelfde artikel in Knack geeft collega Maarten Vansteenkiste daar met het idee van de kotbubbel een concreet voorbeeld van. We blijven erop rekenen dat de overheden hiernaar oor zullen hebben.

Omdat feiten ertoe doen.

Rik Van de Walle
Rector Universiteit Gent