Prof. Guido Van Huylenbroeck erkend als EAAE Fellow

(18-11-2020) Prof. Guido Van Huylenbroeck ontving de onderscheiding van Fellow van de Europese vereniging voor landbouweconomen (EAAE). Hij kreeg deze onderscheiding op voordracht van de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE).

Het EAAE Fellow Awards programma erkent professionele excellentie, verwezenlijkingen op het vlak van onderwijs en belangrijke bijdragen ter bevordering van landbouweconomie in Europa. Guido Van Huylenbroeck vervulde een pioniersrol in het wetenschappelijk onderzoek over multifunctionele landbouw, institutionele economie en alternatieve inkomensmodellen in de landbouw. Op vlak van internationaal academisch onderwijs wordt hij erkend als grondlegger van de Erasmus Mundus International Master of Rural Development.

Zijn maatschappelijke dienstverlening omvat onder meer uitzonderlijke verdiensten ten aanzien van BVLE en EAAE waar hij gedurende 12 jaar lid was van de Raad van Bestuur en als penningmeester fungeerde. Slechts 20 landbouweconomen ontvingen tot dusver deze zeer selectieve onderscheiding. De officiële uitreiking is voorzien tijdens het driejaarlijkse EAAE congres dat oorspronkelijk gepland was eind augustus 2020 in Praag maar werd uitgesteld tot de zomer van 2021. Guido is verbonden aan de vakgroep Landbouweconomie en actief als Academisch Directeur Internationalisering van Universiteit Gent.