“Who you gonna call?” Het Permanentiecentrum is er 24/7 voor alle UGent’ers

(11-06-2021) In nood kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij het Permanentiecentrum: de noodcentrale van de UGent. De nood hoeft niet altijd hoog te zijn - ook voor minder dringende problemen staan ze klaar. Wie zijn ze en waarvoor kan je bij hen terecht?

24/7, dringend of minder dringend

Het nummer 112 kent iedereen. Maar staat het interne nummer 88 ook in je geheugen gegrift? Best wel, want het is het noodnummer van het Permanentiecentrum, de interne bewakingsdienst van de UGent. Alle UGent’ers kunnen er bij noodgevallen terecht: brand, medische noodgevallen, wateroverlast, vastzitten in de lift, bommeldingen, enzovoort. Toch gaat het nog veel verder: ook bij een heleboel andere, mindere dringende zaken kunnen de medewerkers van het Permanentiecentrum je helpen. 

Dringende hulp? Bel (09 264 88) 88

Minder dringende hulp? Bel (09 264) 71 25

Alles ‘niet normaal’

Wat zijn dan die andere zaken? Geert Van de Merckt, coördinator van het Permanentiecentrum, licht toe: “Alles waarvan je denkt ‘dit is niet normaal’, kan je bij ons melden. Dat is zeer breed. Ben je bezorgd om veranderd gedrag bij een collega? Merk je verdacht gedrag op aan de fietsenberging, staat een auto voor een nooduitgang geparkeerd, maakt de lift een vreemd geluid,…? Bel ons, en wij kijken wat we kunnen doen. Evengoed mag je ons bellen als je je eenmaal thuis bedenkt dat de koffiezet nog aan staat of als je blikschade hebt opgelopen op één van onze parkings.” 

Meer dan 20 jaar ervaring

Het Permanentiecentrum bestaat al meer dan twintig jaar en heeft dus heel wat ervaring met allerlei soorten problemen.Geert Van de Merckt

“We hebben doorheen de jaren heel wat procedures ontwikkeld waardoor we onmiddellijke bijstand kunnen leveren in heel wat gevallen. Als we zelf niet kunnen helpen, dan brengen we je op zijn minst in contact met de juiste dienst, zowel intern als extern.” (Geert Van de Merckt, coördinator Permanentiecentrum)

Ondanks al die ervaring duikt er elk jaar wel weer een nieuw probleem op. Geert: “Dit jaar, bijvoorbeeld, hebben vandalen schade aangericht in de Plantentuin. Dan gaan wij op zoek naar manieren om die Plantentuin beter te beschermen, maar we stellen ons tegelijk de vraag: hoe kunnen we dat rijmen met de taak van de UGent om de tuin open te stellen voor publiek?”                 

Medewerkers Permanentiecentrum

Wie zijn die mensen achter de UGent-noodcentrale? De medewerkers bestaan uit vier groepen: de PerC’ers, de ondersteunende collega’s, de ploeg van mobiele agenten en de huisbewaarders.

  • De PerC’ers zijn met zes. Bij hen kom je terecht als je het Permanentiecentrum belt. Ook alles wat via Atlas, het monitoringsysteem, binnenkomt, behandelen ze. Dankzij een ploegensysteem bemannen zij de dienst dag en nacht, ook op zon- en feestdagen.
  • De ondersteunende collega’s zijn met vier en bieden logistieke en administratieve begeleiding. Ze zorgen ervoor dat alles blijft draaien.
  • De derde groep bestaat uit 13 mobiele agenten. Ze bewaken de UGent-gebouwen, alles samen meer dan een miljoen vierkante meter, en springen bij tijdens interventies. 
  • De vierde groep zijn de 28 huisbewaarders. Dit zijn UGent-medewerkers die naast hun gewone dagtaak aan de UGent een taak als ‘conciërge’ op zich nemen. Zij staan ook in voor openingen en sluitingen en voeren soms gerichte controles uit.

Permanentiecentrum is meer dan bewaking

Je kan dus bij het Permanentiecentrum terecht voor noodgevallen. Maar eigenlijk mag je bellen bij iedere situatie waarin je niet goed weet wat te doen. “We zijn een verzamelpunt van meldingen van problemen. Kunnen wij niet helpen, dan kunnen we je toch al doorverwijzen naar de juiste instantie,” klinkt het.

Meer informatie over het Permanentiecentrum