Gezocht: Vlamingen om mee te werken aan groot pensioenonderzoek

(26-02-2022) Neem nu deel aan het UGent-pensioenonderzoek en ontvang uw gratis persoonlijke onderzoeksrapport.

In het kader van een wetenschappelijke studie naar pensioenbeslissingen, zoeken we mensen voor het invullen van een korte bevraging. Wanneer u deelneemt aan deze studie, krijgt u uw persoonlijke onderzoeksrapport met uw resultaten toegestuurd. Met deze bevraging proberen we de invloed van verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, gezondheid,… op het maken van financiële keuzes in kaart te brengen, om zo meer inzicht te krijgen in welke van deze factoren een invloed hebben op het maken van pensioenbeslissingen. Aansluitend willen we onderzoeken of deze factoren een invloed hebben op de mate waarin iemand beïnvloed wordt in het maken van pensioenkeuzes door de manier waarop de vragen gesteld worden of bepaalde informatie wel/niet getoond wordt.

We zullen dit trachten te onderzoeken aan de hand van een denkbeeldig scenario, dat geen verband houdt met de pensioenproducten die u al dan niet aangeboden krijgt via uw werkgever. Vervolgens zullen we u vragen om enkele pensioen gerelateerde beslissingen te nemen op basis van het denkbeeldige scenario.

Meer informatie over het onderzoek waar deze studie deel van uitmaakt, kan geraadpleegd worden op: https://researchportal.be/en/project/towards-efficient-pillar-ii-and-iii-pension-decisions-belgium-product-innovations.