Pascal Boeckx en Kris Verheyen zijn Verdienstelijke Oost-Vlamingen van 2021

(10-01-2022) Op maandag 10 januari 2022 ontvingen Pascal Boeckx en Kris Verheyen de trofee voor de Verdienstelijke Oost-Vlaming van het jaar 2021 voor hun werk in de strijd tegen klimaatverandering.

"Professor Verheyen en professor Boeckx dragen elk met hun expertise bij aan het vergroten van de kennis over klimaatverandering en hoe we ons daar tegen kunnen wapenen. Hun kennis, en bij uitbreiding die van al hun collega’s, helpt bij het uitstippelen van het klimaatbeleid. Daarvoor kan ieder beleidsniveau, en dus ook de Provincie hen enkel erkentelijk zijn," zegt Riet Gillis, gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Professor Kris Verheyen en professor Pascal Boeckx zetten zich al van bij de start van hun loopbaan in om bepaalde aspecten van klimaatproblematiek en specifieke elementen van ‘global change’ te onderzoeken en aan te kaarten. In 2021 werden de beide bio-ingenieurs opgenomen op de gerenommeerde Reuters Hot List, een lijst van de invloedrijkste klimaatwetenschappers wereldwijd.

Kris Verheyen is professor bosecologie en bosbeheer en het hoofd van het Labo Bos & Natuur aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Recent deed hij onder andere onderzoek naar het grote belang van kleinere bossen in onze strijd tegen de klimaatverandering.

Professor Pascal Boeckx coördineert het Isotope Bioscience Laboratory aan de UGent, dat o.a. onderzoek verricht naar biogeochemische cycli en CO2-opname van tropisch bos en de invloed van klimaatverandering daarin. Samen met zijn team plaatste professor Boeckx recent de allereerste ‘klimaattoren’ in het Congolese regenwoud. De gegevens die de toren aanlevert zijn onder meer belangrijk om de CO2-opnamecapaciteit van het  Congolese regenwoud beter te begrijpen en hiermee ook regionale vegetatiemodellen mee te verfijnen.
Boeckx was in het verleden ook actief betrokken bij het IPCC.

Klimaatverandering is urgent

Riet Gillis, gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen, wil met deze erkenning het belang benadrukken van het werk dat klimaatwetenschappers uitvoeren in de strijd tegen klimaatverandering.

"Het jaar 2021 was meer dan ooit opnieuw een jaar van de strijd tegen de klimaatopwarming. We zagen de klimaatcrisis ingrijpend onder onze neus gebeuren, met onder andere nietsontziende overstromingen in het zuiden van ons land, en ongezien hoge temperaturen aan het einde van het jaar."

"De wetenschappelijke consensus over de klimaatverandering en impact is groter dan ooit. Anderzijds blijft verder wetenschappelijk onderzoek broodnodig, zeker omdat een transitie naar minder broeikasgasemissies moeizaam blijft verlopen. Het werk van Pascal Boeckx, Kris Verheyen en hun collega's is daarbij van bijzonder groot belang."