Tweede onderneming kiest Ostend Science Park als thuishaven

(21-04-2021) Het blauwe wetenschapspark verwelkomt met GEOxyz, een bedrijf gespecialiseerd in geofysische en geotechnische meetdiensten, een tweede onderneming op haar site.

Foto: PortOostende

Ostend Science Park, een initiatief van de UGent, POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, kon nog voor de start van de inrichtingswerken een eerste bedrijf aantrekken: e-BO Enterprises kijken. Intussen is er ook een overeenkomst met een tweede bedrijf: GEOxyz.

“We zijn uiteraard heel blij dat, nog voor de inrichting van het park helemaal op gang komt, we al een tweede bedrijf op Ostend Science Park mogen verwelkomen. De komst van het kenniscentrum van GEOxyz, een hoogtechnologisch bedrijf met internationale naam en faam in de sector, is zonder twijfel een grote versterking van het ecosysteem op Ostend Science Park. Dat GEOxyz naar hier komt, om er samen met onderzoekers van kennisinstellingen en O&O-specialisten van andere ondernemingen haar innovatieprojecten verder te ontwikkelen, toont de meerwaarde van een wetenschapspark in de blauwe economie.” Carl Devos, Ostend Science Park

Begin dit jaar keurde Stad Oostende de omgevingsvergunning goed voor de ontwikkeling van het 113.700 m² grote wetenschapspark voor bedrijven actief in de blauwe economie. Vandaag begint de aanleg van de wegen, de nutsvoorzieningen en het groen op het braakliggende terrein en de herinrichting van de omgeving van de incubator Bluebridge. 

Verdere uitbouw

Om ervoor te zorgen dat er nieuwe activiteiten mogelijk zijn, wordt het bestaande terrein vrijgemaakt en genivelleerd. Ook de omgeving krijgt een make-over.  De werken omvatten een uitbreiding van de weginfrastructuur en parkeergelegenheid, in combinatie met fietsstallingen. Er wordt eveneens een grote groene ruimte voorzien om het campusgevoel van het wetenschapspark te versterken. 

Ostend Science Park moet een inspirerende omgeving zijn voor iedereen die er werkt, maar ook voor de inwoners van Oostende. Als alles volgens plan loopt, zijn de werkzaamheden eind 2021 achter de rug.

GEOxyz

GEOxyz  bezit een vloot kleine en grotere schepen. Het bedrijf brengt het reliëf, de gelaagdheid en de draagkracht van de zeebodem in kaart.  Met gesofistikeerde sonar- en GPS-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots worden onderwaterdata verzameld, cruciaal voor de bouw van windparken op zee, de aanleg van onderzeese kabels & pijpleidingen en de monitoring van scheepvaartroutes.

"Als Vlaams bedrijf, met een strategische roadmap voor innovatie en productontwikkeling binnen de blauwe economie, willen we onze marktpositie verstevigen door een nauwe samenwerking met UGent en andere kenniscentra op het Ostend Science Park. Wij geloven sterk dat deze samenwerking, ten behoeve van de blauwe economie, met als pijlers offshore wind, offshore aquacultuur, doorgedreven automatisering van vaartuigen, enz. een economische hefboom zal genereren voor een duurzame groei en een verdere tewerkstelling binnen GEOxyz. Alle nieuwe GEOxyz-technologieën en innovatieprojecten zullen dan ook op termijn ondergebracht worden  binnen het GEOxyz-kenniscentrum op het Ostend Science Park. Ondertussen zijn enkele innovatieprojecten reeds opgestart, waarvan de eerste resultaten volgend jaar al verwacht worden. Patrick Reyntjens, CEO GEOxyz".

In Oostende kunnen bedrijven actief in de blauwe economie dankzij de wisselwerking met de onderzoekers van de UGent, andere kennisinstellingen, de aanwezigheid van Haven Oostende en de beschikbaarheid van real life testinfrastructuur  een geschikt ecosysteem om hun plannen verder te ontwikkelen.