Nieuwjaarsboodschap rector en vicerector - New Year's Message Rector and Vice-rector

(11-01-2021)

English version below

Beste collega’s

De eerste weken van januari... het zijn weken waarin doorgaans heel wat wensen worden uitgewisseld, en passant of tijdens de traditionele nieuwjaarsrecepties. We hadden jullie ook dit jaar graag persoonlijk ontmoet. Om wensen uit te wisselen en te vragen hoe het gaat. Om wat bij te praten. Maar elkaar persoonlijk ontmoeten zit er vooralsnog niet in. Daarom dit berichtje.

Het voorbije jaar werd onze universiteit in álle aspecten van haar werking geraakt door de coronacrisis. Tal van uitdagingen kwamen op ons pad. Die vergden ontzettend veel inspanningen. Desondanks zijn we er de voorbije maanden met zijn allen in geslaagd om onze universiteit door deze crisis te loodsen. We gaven met zijn allen het beste van onszelf. Voor elkaar, voor onze studenten en voor de UGent. 2020 was misschien een jaar om snel achter ons te laten, maar dát vergeten we niet.

Natuurlijk is met het verstrijken van 2020 het coronavirus niet plots van de radar verdwenen. Ook de komende weken en maanden zal de strijd tegen het virus een grote impact hebben op hoe wij aan de UGent werken en leven.

Toch kijken we 2021 vol vertrouwen tegemoet. Dankzij wetenschappelijk onderzoek beschikken we inmiddels over vaccins die uitzicht bieden op betere tijden. Laten we daar moed en optimisme uit putten.

We kijken ernaar uit om in de loop van dit jaar samen met jullie de koers uit te stippelen die onze universiteit 'post-corona' zal varen. We hopen ook dat we samen met jullie onze universiteit de komende jaren richting rustiger vaarwater zullen mogen sturen, zodat alle aandacht kan uitgaan naar wat we als UGent willen realiseren en minder naar wat moet omdat omstandigheden ons daartoe dwingen.

We wensen jullie en wie jullie omringt veel goeds voor 2021. Blijf zorg dragen voor jezelf en voor elkaar, thuis en op het werk.

Warme groet

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe
Rector en vicerector

***

Dear colleagues,

The first weeks of January are normally a time when we would all be wishing each other a happy new year, either when we bump into each other by chance or when we meet at our traditional new year’s receptions. We dearly wish we could meet you in person this year as well, to exchange best wishes, ask how things are going, and just to have a chat. But of course it’s not yet possible to meet in person, so instead we are sending this message.

Over the last year, the corona crisis has affected the way our university functions in every possible manner. We have faced countless challenges requiring a colossal effort from us all. Yet over the last months, we have together managed to steer our university through this crisis. Together, we have all given the best of ourselves; for each other, for our students and for Ghent University. And we must not forget this, even though we may be happy to leave 2020 behind quickly.

Of course, the end of 2020 does not mean the coronavirus will suddenly disappear from our radar. Over the coming weeks and months, the fight against the virus will continue to have a major impact on how we work and live at Ghent University.

Yet we are looking to 2021 with a renewed sense of confidence. Thanks to scientific research we now have vaccines that offer us the prospect of better times ahead. Let us draw strength and optimism from this fact.

We look forward to working with you throughout this year to plot a path for our university to follow 'post-corona'. We also hope that we will be able to manoeuvre our university into calmer waters in the coming years, so we can focus more on what we want to achieve as Ghent University and less on what we have to do due to external circumstances.

We send our very best wishes for 2021 to you and all of your family and loved ones. Keep taking care of yourselves and each other, whether at home or at work.

Warm greetings,

Rik Van de Walle and Mieke Van Herreweghe
Rector and Vice-rector