Christophe Vandeviver samen met Jozefien De Leersnyder nieuwe voorzitter Jonge Academie

(23-01-2021) De Jonge Academie heeft professor Christophe Vandeviver (faculteit Recht en Criminologie, UGent) samen met professor Jozefien De Leersnyder (KU Leuven) verkozen tot nieuwe voorzitters. Hun mandaat loopt van april 2021 t.e.m. maart 2023.

Ze nemen de fakkel over van Sylvia Wenmackers (KU Leuven) en Vincent Ginis (VUB) op een online publieksevent op vrijdagnamiddag 26 maart.

Samen met de leden willen Christophe Vandeviver en Jozefien De Leersnyder de rol van de Jonge Academie verder uitbouwen als een betrouwbare gesprekspartner die kan wegen op de academische besluitvorming, de beeldvorming omtrent wetenschap alsook op toekomstgerichte, out-of-the-box initiatieven op het snijpunt van wetenschap, maatschappelijk engagement en kunst. Tijdens hun voorzitterschap willen ze de leden nóg meer centraal stellen in de werking van de Jonge Academie. Ze werden verkozen met een visietekst over hoe inclusiviteit en kwaliteitsvol onderzoek – twee rode draden doorheen de initiatieven van de Jonge Academie – elkaar én academia kunnen versterken.

Professor Christophe Vandeviver is tenure track onderzoeksprofessor criminologie aan de faculteit Recht en Criminologie van de UGent, en International Research Fellow aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij onderzoekt o.a. slachtofferschap van (seksueel) geweld en past geavanceerde technologieën en nieuwe onderzoeksmethoden toe om te bestuderen waar en wanneer criminaliteit gepleegd wordt. In 2018 stond zijn onderzoek in de kijker als succesverhaal van het Vlaams Supercomputer Centrum. Christophe Vandeviver is lid van de Jonge Academie sinds 2019 en bestuurslid wetenschapscommunicatie sinds 2020.

Professor Jozefien De Leersnyder is tenure track onderzoeksprofessor aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich op het snijpunt van cultuur, emotie en acculturatie-psychologie. Ze bestudeert hoe culturele (mis)fit een impact heeft op het welzijn van etnische minderheden, welke psychologische processen interculturele dialoog bevorderen, en hoe we samenleven in diversiteit zó kunnen inrichten dat er gelijke (onderwijs)kansen ontstaan voor iedereen. Jozefien De Leersnyder is lid van de Jonge Academie sinds 2018 en bestuurslid beleid sinds 2019.

Beiden hebben een excellent onderzoeksprofiel, gestaafd door prijzen, publicaties, lidmaatschap van diverse wetenschappelijke commissies en buitenlandse uitnodigingen. Daarnaast engageren beiden zich ook om de vertaalslag te maken van hun wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.

De UGent feliciteert Christophe Vandeviver en Jozefien De Leersnyder met hun verkiezing, en wenst hen veel succes in hun mandaat.