Duurzame nieuwbouw op Campus Heymans huisvest practica, DoCoLab en vakgroep Medicinale Chemie

foto Anneke D'hollander (vergrote weergave)

foto Anneke D'hollander

(01-06-2021) De eerste afgewerkte schakel van een uitgebreide bouw- en renovatieketting op de Campussen Heymans en UZ Gent verhoogt de wisselwerking tussen de betrokken faculteiten, en biedt moderne infrastructuur voor onderwijs en onderzoek.

Voor studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers

In de afweging welke noden ingevuld moesten en konden worden door een nieuw gebouw op Campus Heymans, werden 2 belangrijke elementen naar voren geschoven:

  • Kwaliteitsvol onderwijs: een noodzaak aan moderne en performante practicumruimtes voor de opleidingen in de faculteiten Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, ter vervanging van verouderde infrastructuur
  • Kwaliteitsvol onderzoek: een verhuis van UGent-onderzoeksgroepen die zich om diverse redenen sowieso zou aandienen, bood mogelijkheid om hen te faciliteren in nieuwe, duurzaam gebouwde ruimtes

foto Anneke D'hollanderDe faculteiten Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen maken beide gebruik van de verschillende nieuwe en modern ingerichte practicumruimtes, die in normale bezetting kunnen voorzien in onderwijs voor groepen van 20 tot 100 studenten. De practicumzaal voor 100 studenten vervoegt daarmee de zalen op Campus Ledeganck en Campus Sterre als grootste practicumruimtes aan de UGent.

Behalve de practicumfaciliteiten herbergt de nieuwbouw ook de labo’s en werkruimtes voor hetfoto Anneke D'hollander DoCoLab, het Gentse expertisecentrum voor doping (20 medewerkers) dat overkomt vanop Tech Lane Ghent Science Park in Zwijnaarde, en de vakgroep Medicinale Chemie (20 medewerkers) dat verhuist uit de hoogbouw op de Campus Heymans.

"Wat een verschil … tot voor kort werkten we in dezelfde faciliteiten als diegene die ikzelf veertig jaar terug, als kersvers student, leerde kennen, ondanks een meer dan verdubbeling van het studentenaantal. Deze nieuwbouw verandert radicaal de look en feel van de campus die veel meer uitnodigend is geworden, maar vooral toelaat om kwalitatief praktijkonderwijs, o.a. via een oefenapotheek, en onderzoek te doen. Ik ben trots op de verwezenlijking en de architecturale accenten die voor mij teken staan voor de dynamiek van de campus en de faculteit." (decaan Jan Van Bocxlaer, faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

Belangrijk om diverse redenen

Campus Heymans is een campus waar steeds grote bedrijvigheid heerst, maar op bouwkundig vlak was er sinds de jaren ’70 maar weinig beweging waar te nemen. Dat geldt niet enkel voor het gebouw waar de faculteit Farmaceutische Wetenschappen gebruik van maakt, maar evenzeer voor de nabijgelegen studentenhuisvesting in Home Boudewijn en sommige gebouwen van Campus UZ Gent, aan de overkant van de Corneel Heymanslaan.

Deze nieuwbouw vormt een eerste belangrijke schakel in de evolutie die de UGent voorziet voor deze sites in de komende jaren:

  • Blok B op Campus UZ Gent wordt afgebroken en maakt plaats voor een nieuwbouw
  • Op Campus Heymans wordt de hoogbouw heringericht en het bestaande maar sterk verouderde practicumgebouw wordt op termijn afgebroken om plaats te maken voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling.
  • Er komt een nieuw gebouw voor studentenhuisvesting bij, en Home Boudewijn wordt gerenoveerd.
"Dit gebouw is een nieuw baken langs de Corneel Heymanslaan. Ik zie het als een eerste stap van het grote masterplan dat het komende decennium op campus UZ en Campus Heymans zal worden gerealiseerd en dat van de Corneel Heymanslaan een kruispunt zal maken voor onderwijs, onderzoek, innovatie in de gezondheidszorg." (decaan Piet Hoebeke, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)       

Het gebouw illustreert ook de inzet op duurzaamheid. Ondanks de vele technieken, trekkasten, labo’s met specifieke infrastructuur, … is men er toch in geslaagd om een bijna energieneutraal gebouw neer te zetten.

Regenwater wordt zoveel mogelijk gerecupereerd en het overtollige water infiltreert ter plaatse in een wadi. Een groot deel van de wegenis rond de campus werd onthard en ingericht als een kwaliteitsvolle groene ruimte.

En daarnaast vormt de nieuwbouw ook een mooie illustratie van de inzet op wisselwerking tussen en gemeenschappelijk ruimtegebruik van de faculteiten Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Het is een gebouw met inwisselbare faciliteiten.

Vlotte bouwperiode, ondanks de pandemie

In 2013 werd de opdracht voor een nieuwbouw op Campus Heymans door de UGent geïnitieerd. Projectleider Christophe Tuypens ging samen met zijn collega’s van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer, architectenbureau Modulo Architects, studiebureau ISTEMA voor de technieken, en aannemers Algemene Bouw Maes en EEG (een tijdelijke handelsvereniging) aan de slag. Potteau Labo leverde het labomeubilair voor de practica en de laboratoria.

De bouwwerken startten in september 2018, en de oplevering van de nieuwbouw liep door de coronapandemie slechts enkele maanden vertraging op. Deze was voorzien voor mei 2020, en kon gerealiseerd worden in oktober 2020. Het geluk was dat de ruwbouw al afgerond was, en de aannemer slechts een maand volledig stil lag in het voorjaar van 2020. Na nieuwjaar kon het gebouw dan in gebruik genomen worden.

Het project vormde een investering van twaalf miljoen euro, waarvan een miljoen euro bijgedragen werd uit een legaat dat de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ontving.