Mind the GAP

(16-12-2021) Mind the GAP: een nieuwe online trainingstool voor alle onderzoekers over wetenschappelijke integriteit en goede onderzoekspraktijken op het UGent Ufora platform.

Mind the GAP is een Engelstalige opleidingstool voor alle onderzoekers en allen die betrokken zijn bij onderzoek, van doctorandi over meer ervaren onderzoekers tot lesgevers en beleidsmakers. De focus ligt op wetenschappelijke integriteit en het stimuleren van goede onderzoekspraktijken in alle disciplines. De tool is gezamenlijk ontwikkeld door VLIR en de vijf Vlaamse universiteiten en werd gefinancierd met OJO-middelen van de Vlaamse overheid.

Je kan de opleiding nu al volgen op je eigen tempo. Na succesvolle deelname aan de test ontvang je een certificaat als bewijs van je inspanning en kennis.

Mind the GAP focust op verschillende topics binnen het concept wetenschappelijke integriteit. Het biedt ondersteuning voor goede onderzoekspraktijken in alle fasen van het onderzoek; van research design, over datamanagement tot het rapporteren van de onderzoekresultaten met aandacht voor preregistration, FAIR data, auteurschap, peer review, en tal van andere topics. Een aparte module is gewijd aan de relatie tussen doctorandi en hun mentors. Maar ook thema’s als omgaan met belangenconflicten, wetenschapscommunicatie, gender en diversiteit en de evaluatie van onderzoek(ers) komen aan bod. Hoewel alle thema’s benaderd worden vanuit hun link met wetenschappelijke integriteit, kan een dergelijke tool pas volledig zijn als ook gerelateerde thema’s behandeld worden zoals het gebruik van persoonsgegevens (AVG), privacywetgeving en ethiek. De basis is de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit, of de ALLEA-code.

De tool is niet zomaar een aaneenschakeling van teksten maar combineert vele leervormen en vertrekt vanuit de ervaring die de universiteiten hebben met online leren, blended learning en permanente vorming. Oefeningen en een gedetailleerde test zorgen voor zelfreflectie en een groter bewustzijn voor alle aspecten van integriteit.

De VLIR-tool kreeg al een eervolle vermelding als een van de beste tien inzendingen (van 43) voor een oproep van de Europese Raad naar Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19

Zelf aan de slag gaan?

De tool situeert zich binnen het Ufora-leerplatform en is toegankelijk voor alle UGent’ers.

Wie geen Ufora-account heeft, kan er een aanmaken via ‘Registratie voor niet-UGent gebruikers’ op de Ufora-startpagina (https://ufora.ugent.be). Na het inloggen kunt u via ‘Inschrijven in cursus’ (rechtermenu) inschrijven in de cursussite door op ‘Mind the GAP’ te zoeken.