Meerderheid doctoraathouders beschouwt doctoraat als toegevoegde waarde op niet-academische arbeidsmarkt

(15-12-2020) Een groot aandeel van de doctoraathouders zet hun carrière verder buiten de academische context en zij beschouwen hun doctoraat als een meerwaarde op de niet-academische arbeidsmarkt.

Uit een onderzoek van ECOOM (het expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkelingsmonitoring) aan de UGent bleek dat een groot aandeel van de doctoraathouders hun carrière verderzet buiten de academische context. ECOOM-UGent bracht de verschillende carrièrepaden van doctoraathouders in Vlaanderen in kaart en belichtte de meerwaarde van het doctoraat. Zo bekeek het onderzoek onder andere ook de sector van tewerkstelling en of de doctoraathouders nog betrokken zijn bij onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en dient als input voor hun beleid.

Meer info? Neem dan contact op met: Anneleen Mortier, ECOOM (anneleen.mortier@ugent.be)