Nieuwe lessenreeks Low Countries Studies start op 9 februari 2021

(22-01-2021) Een cursus Vlaanderen, België en Nederland voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Dat is in een notendop de inhoud van de Engelstalige lessenreeks Low Countries Studies, die vanaf dinsdag 9 februari 2021 voor de 26ste keer wordt georganiseerd.

De cursisten krijgen een brede waaier van informatie over allerlei aspecten van de Vlaamse samenleving: taal, cultuur, geschiedenis, kunst, media, economie, ruimtelijke ordening … Dit alles wordt belicht binnen de bredere context van België en de Nederlanden.

Low Countries Studies wordt georganiseerd door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De lessenreeks bestaat uit twaalf lezingen. Om het certificaat van deelname te bekomen, schrijven de studenten een essay van ca. 4000 woorden.

Het volledige programma is te vinden op http://www.ugent.be/lw/lcs/en/programme

Info

Martine De Reu

Coördinator Low Countries Studies

Blandijnberg 2

9000 Gent

Tel. 09 264 36 92
lowcountries@UGent.be

Meer info: www.ugent.be/lw/lcs