Academies vormen stevige fundamenten voor levenslang leren aan de UGent

(02-04-2021) In het kader van het interuniversitaire project Levenslang Leren werden in alle faculteiten van de UGent de ‘academies’ verankerd.

“We zijn een stevig huis aan het bouwen. En de komende maanden richten we het samen verder in”, zegt Bieke Morlion metaforisch. Vanuit DOWA (directie Onderwijsaangelegenheden) coördineert Bieke het project Levenslang Leren aan onze universiteit.

Een belangrijke stap werd gezet met de verankering van de academies, (inter)facultaire instituten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren. In sommige faculteiten bestonden zulke academies al (lang); in andere werden ze recent opgericht.

Bieke Morlion: “De academies die al langer bestonden aan de UGent, bijvoorbeeld UGain, Gandaius Academy, het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen en de Academie voor Diergeneeskunde, bleken van onschatbare waarde omwille van de jarenlange ervaring en expertise die er op vlak van levenslang leren is opgebouwd. Het is vooral dankzij hen dat het verhaal van levenslang leren aan de UGent op stevige fundamenten rust. Van een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen in de markt zetten over voeling houden met vragen vanuit het werkveld tot het concreet organiseren van het opleidingsaanbod: de bestaande academies waren hier al jaren mee bezig. We zijn dankbaar dat we van hun expertise konden gebruik maken, bijvoorbeeld om nieuwe academies te modelleren.”

Zo staat decaan Patrick De Baets aan het hoofd van UGain. De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur richtte al in 1995 een eigen Instituut Voor Permanente Vorming op. In 2000 trad de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen toe tot het instituut voor levenslang leren, dat in 2017 herdoopt werd tot UGain. Patrick De Baets: “UGain is een win-win voor zowel de bedrijven als de faculteit(en). De faculteit blijft op de hoogte van de noden in de industrie en in de bedrijven wordt een mogelijke kloof tussen jonge en minder jonge ingenieurs gedicht. Voor de deelnemers is het volgen van opleidingen belangrijk voor de uitbouw, en eventueel zelfs heroriëntering, van hun loopbaan. Tegelijkertijd draagt het ook bij tot netwerkvorming tussen specialisten in bepaalde materies, uiteraard met focus op technologie. UGain is dus niet alleen een opleidingscentrum maar ook een ontmoetingsplaats.”

Aan sommige UGent-faculteiten werden in het kader van het project ‘levenslang leren’ nieuwe academies opgericht, bijvoorbeeld in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, waar de Dunant Academie recent het levenslicht zag. Decaan Ann Buysse: “We hebben een lange en rijke traditie aan permanente vormingen en nascholingen. In de Dunant Academie bundelen én erkennen we deze expertise; het wordt een vlaggenschip van onze faculteit!”

Een ander voorbeeld van een nieuwe academie vinden we in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Daar werden bestaande permanente vormingen en activiteiten gebundeld in de Humanities Academie.

Directeur Ilse De Vos vertelt enthousiast over de visie achter de academie: “We hadden al veel vormingen, activiteiten en nascholingen maar die zaten verspreid over de faculteit. We zijn dan ook bij uitstek een zeer diverse faculteit in onderwijs en onderzoek. Onze nieuwe Humanities Academie zal alle initiatieven ondersteunen en in de kijker zetten, zodat ze verder kunnen groeien. Ook zullen we nieuwe initiatieven uitbouwen. Zo stellen we elk jaar een curator aan die een thema mag aanbrengen dat als een rode draad doorheen ons aanbod levenslang leren zal lopen. De Humanities Academie wordt een prachtige etalage van onze faculteit! Diep geworteld in alle aspecten van de maatschappij -want zo zijn de humanities- en toegankelijk voor een breed publiek. De academie zal ons ook intern dichter naar elkaar doen groeien en meer samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen teweegbrengen.”

Academies voor levenslang leren

Inzetten op levenslang leren is een keuze die de UGent een jaar geleden heeft gemaakt. Onze universiteit wil een compagnon de route zijn voor iedereen die tijdens de loopbaan wil blijven leren. Leren stopt immers niet als het diploma behaald is; integendeel, in de snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van de eigen competenties.

Met de oprichting van de academies in de faculteiten zet de UGent een belangrijke stap in de concretisering van levenslang leren. Concreet gaat het om de volgende academies:

  • Voor de faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Humanities Academie
  • Voor de faculteit Recht en Criminologie: Gandaius Academy
  • Voor de faculteit Wetenschappen: Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen
  • Voor de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: The GHALL (Ghent Health Academy for Lifelong Learning)
  • Voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur samen met de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: UGain –UGent Academie voor Ingenieurs
  • Voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde: FEB Academy
  • Voor de faculteit Diergeneeskunde: Academie voor Diergeneeskunde
  • Voor de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Dunant Academie / Dunant Academy
  • Voor de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Academy for Political and Social Sciences (APSS)
De komende maanden worden de academies verder uitgebouwd. Daarbij zullen ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis en expertise om verder te groeien. Tegen juni 2021 wordt het universiteitsbrede aanbod levenslang leren in een overkoepelende website gegoten.