Jonge deelnemers gezocht voor metabotyperingsstudie

(20-05-2021) UGent-onderzoekers zoeken een groot aantal kinderen om deel te nemen aan een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen lichaamsgewicht en het ontwikkelen van metabole aandoeningen op latere leeftijd.

Bij metabole aandoeningen (bv. het metabool syndroom) gaat het om een verzameling van klachten rond de stofwisseling. Meestal is er een tekort aan enzymen of is de werking ervan ontregeld. Enzymen zijn eiwitten die de omzetting van stoffen in ons lichaam vergemakkelijken. Wanneer een enzym niet aanwezig is in ons lichaam, of niet goed werkt, zorgt dit voor een ontregeling in de menselijke cellen. Hierdoor ontstaat er in de cellen een tekort en/of een overschot aan sommige metabolieten (stofwisselproduct) en een overschot aan andere. Er bestaan duizenden verschillende stofwisselingsziekten, allen met andere symptomen, behandeling en prognose.

Wie kan deelnemen aan de studie?

De onderzoekers zijn op zoek naar kinderen tussen ongeveer 6 en 12 jaar. Het is belangrijk dat de kinderen nog niet in de puberteit zitten. Zowel kinderen met een ‘normaal’ lichaamsgewicht als kinderen met een verhoogd lichaamsgewicht kunnen deelnemen aan de studie.

Verloop van de studie

Elke deelnemer ontvangt een kit met daarin een vragenlijst en het materiaal om een urinestaal en een stoelgangstaal te monsteren. In de kit is ook meer info te vinden over het verloop van onderzoek en een 'informed consent' dat zowel ouders als kinderen moeten ondertekenen voor ze deelnemen aan het onderzoek. Kinderen zonder overgewicht komen op consultatie bij een arts in Merelbeke (of in een van de deelnemende ziekenhuizen). De arts zal o.a. de bloeddruk, het gewicht , de lengte en het pubertair stadium van het kind bevragen. Deze groep kinderen vormt de controlegroep. Bij de kinderen met overgewicht of obesitas zullen de onderzoekers in het ziekenhuis enkele bijkomende metingen uitvoeren en zal een pediater bloed prikken. Na de eerste consultatie zijn voor beide groepen kinderen opvolgconsultaties voorzien na 6 maanden en na 12 maanden. Elke deelnemer ontvangt een waardebon van Dreamland ter waarde van 50 euro, ook de eventuele onkosten worden vergoed.

De studie gebeurt i.h.k.v. een doctoraatsonderzoek aan het labo van prof. Lynn Vanhaecke (Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid) in samenwerking met prof. Jean De Schepper (Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie).

Contact

Margot De Spiegeleer

Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

margot.despiegeleer@ugent.be

M: 0498 33 62 58