Mannen en vrouwen (18-30 jaar) gezocht voor onderzoek naar ervaringen met Islamofobie en uitsluiting

(06-05-2021) Het Onderzoekscentrum naar Cultuur en Gender aan de Vakgroep Talen en Culturen werkt mee aan een Europees onderzoek naar ervaringen van moslimminderheden met Islamofobie, marginalisering, en identiteit.

Het gaat om interviews die online en offline kunnen doorgaan, al naargelang de voorkeur van participanten en de geldende coronamaatregelen.

Hoe?

Het gesprek is open en gericht op persoonlijke ervaringen en inzichten van participanten. Het is gestructureerd rond de volgende thema's: huisvesting, school/werk, politiek en religie. Alle data worden geanonimiseerd en gecodeerd door de onderzoeker zodat participanten niet identificeerbaar zijn voor andere onderzoekers en in de verdere analyse van resultaten.

Wie?

Mannen en vrouwen (18-30 jaar) die ervaringen hebben met Islamofobie en uitsluiting op basis van racisme en discriminatie.

Meer info

https://www.crcg.ugent.be/nl/

An Van Raemdonck
M +32 475236497

an.vanraemdonck@ugent.be