Herwerkte website versterkt transparantie rond UGent-beleid inzake gebruik dierproeven bij onderzoek

(19-06-2021) In 2019 ondertekende de UGent een transparantie-overeenkomst inzake dierproeven, waarvoor meer en meer aandacht komt. In Vlaanderen geeft de UGent mee het goede voorbeeld, wat kracht wordt bij gezet met volledig herwerkte webpagina’s.

Bekijk de vernieuwde webpagina's rond het gebruik van proefdieren in onderzoek en onderwijs aan de UGent.

Transparantie en de 3 V’s voorop in UGent-beleid

Hoewel de UGent zoals vele personen en instanties binnen en buiten de universiteit hoopt dat dierproeven op termijn zoveel mogelijk uitgefaseerd kunnen worden, zijn deze tot op heden wel nog onontbeerlijk om sommige onderzoeken te kunnen uitrollen en relevante wetenschappelijke output te kunnen opleveren. Verschillende faculteiten maken binnen bepaalde onderzoeksdomeinen dan ook nog gebruik van dierproeven, zij het enkel wanneer dit absoluut noodzakelijk is.

Zo lang het onmogelijk blijkt om dierproeven volledig te schrappen als onderzoeksmethode, wil de UGent aandacht blijven schenken aan het welzijn van haar proefdieren. Daarnaast vormde de UGent een duidelijke visie waarbij transparantie voorop staat, en ondertekende daarom in 2019 al een transparantie-overeenkomst, die nu binnen Europa meer en meer ingang vindt. De UGent zet zich ook actief in om dierenwelzijn maximaal te verbeteren, via sensibilisering, preventie en handhaving van de proefdierwetgeving. Dat de UGent die transparantie ter harte neemt, blijkt ook uit de cijferpagina, die zeer open is, en de meest up-to-date pagina van zijn soort in België.

“De maatschappelijke dialoog over dierproeven is nog al te vaak gepolariseerd, en correcte cijfers, met duiding, ontbreken nog te vaak. In de nabije toekomst willen we nog transparanter zijn: niet alleen cijfers, maar ook verhalen achter dierproeven.” (dr. Tom Geerinckx, Beleidsmedewerker onderzoek en ethiek – Directie Onderzoeksaangelegenheden)

Voor de UGent staan de 3 V’s voorop in het beleid rond dierproeven: Vermindering, Vervanging, en Verfijning. Onderzoekers toetsen steeds af of er alternatieve methoden kunnen ingezet worden in plaats van dierproeven om eenzelfde kwalitatieve onderzoeksoutput te bereiken.

Dierproeven bestaan ook nooit als onderzoek op zich, maar zijn steeds deel van onderzoeken waar ook andere technieken in zitten (in vitro, computeranalyses, …), zeer vaak ten behoeve van menselijke geneeskunde, maar ook in het kader van diergeneeskunde e.a. Die essentiële dimensie van dierproeven duiden, is niet eenvoudig. De UGent ondersteunt dan ook ten volle transparante communicatie zoals bv. EARA op Twitter voert over de rol van proefdieronderzoek in belangrijke wetenschappelijke doorbraken. Bovendien erkent de UGent het belang van transparantie in het maatschappelijke debat over dierproeven.

“Openheid over dierproeven is een belangrijke stap om te komen tot wederzijds vertrouwen in het maatschappelijke debat.” (professor Katleen Hermans, voorzitter Ethische Commissie Dierproeven faculteit Diergeneeskunde)

Elke betrokken UGent-medewerker heeft een stem

Élke betrokken UGent-medewerker heeft een stem, en moet die kunnen laten horen wanneer hij/zij een misbruik of wat dan ook zou willenLaboposter dierproeven signaleren. Evengoed is het belangrijk dat wie proefdieren gebruikt om tot onderzoeksresultaten te komen, hier open en transparant over durft te communiceren. Het correct inzetten van dierproeven is een wetenschappelijke noodzaak die niet verzwegen mag worden, maar juist transparant gecommuniceerd moet worden.

Komend jaar wil de werkgroep Dierproefbeleid aan de UGent peilen naar de kennis en steun/kritiek t.a.v. het gebruik van proefdieren. Zo wil ze transparant en open de eigen UGent-gemeenschap de kans bieden haar mening en eventuele feedback te geven. Met andere woorden, wordt vervolgd!