Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar nekpijn.

(03-05-2022) We op zoek naar patiënten die momenteel een acute of subacute episode (<3 maanden klachten) van nekklachten doormaken en hiervoor een 9 weken durend programma willen volgen met het oog op behandeling en preventie.

Wat houdt het programma in? In deze studie zijn 3 patiëntengroepen: 2 werkzame kinesitherapeutische behandeltrajecten met het oog op preventie (uitgevoerd na een uitgebreid klinisch onderzoek om de klachten in kaart te brengen), dit bestaat telkens uit 9 kosteloze, begeleide behandelingen in combinatie met educatiesessies, aangevuld met 9 zelfstandige oefenmomenten thuis. Er is ook 1 controlegroep, deze personen krijgen geen therapie binnen de studie maar worden gedurende 9 weken gevraagd om hun klachten te registreren (zeer beperkte vragenlijst). Het lot bepaalt in welke groep een persoon kan deelnemen. Voordeel voor de patiënt? Individuele & kosteloze behandeling en educatie volgens de laatste evidence based kinesitherapeutische richtlijnen. Waar en wanneer? De behandelingen gaan door op de campus van het UZ Gent op vrij af te spreken momenten. Geïnteresseerde personen kunnen vrijblijvend contact opnemen met nekpijngent@Ugent.be voor meer informatie.  • Doelgroep: We zoeken: - Personen (18-65 jaar) met acute of subacute, aspecifieke nekklachten (<3 maanden aanwezig) of patiënten met recurrente nekklachten, die pijnvrij waren voor het ontstaan van deze nieuwe episode. - De pijn is gelokaliseerd in de nekregio, zonder dominante arm- en/of hoofdpijn. Patiënten die niet in aanmerking komen zijn: patiënten met geobjectiveerde neurologische symptomen, structurele pathologie t.h.v. de nek-schouderregio (bv. hernia), andere (systemische) aandoeningen of patiënten met chronische ernstige (rug)problemen.
  • Uiterste datum: 2022-12-31
  • Vakgroep: Revalidatiewetenschappen
  • Naam: Marjolein Chys - Onderzoeksgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.
  • E-mail: Marjolein.Chys@UGent.be
  • Telefoon: +32 9 332 5635