ERC Advanced Grant voor Filip Du Prez

Foto Hilde Christiaens (vergrote weergave)

Foto Hilde Christiaens

(22-04-2021) Filip Du Prez (faculteit Wetenschappen) ontvangt als enige UGent-onderzoeker dit jaar een ERC Advanced Grant. Daarmee wil hij intrinsiek niet-recycleerbare kunststoffen zoals thermosets en rubbers in een circulaire economie brengen.

Vandaag maakte de European Research Council (ERC) bekend welke Europese toponderzoekers een Advanced Grant verdienen. Met deze prestigieuze onderzoeksmandaten investeert de Europese Unie dit jaar 507 miljoen euro in baanbrekend onderzoek.

Professor Filip Du Prez haalde dit jaar een ERC Advanced Grant binnen voor zijn innovatief project, getiteld “Circular Thermoset Materials: How to exploit Precision Engineered Macromolecules in their Bottom-up Design?” (CiMaC). Hij ontvangt een budget voor minimaal vijf onderzoekers om gedurende vijf jaar onderzoek te doen naar nieuwe oplossingen voor het recycleerbaar maken van een klasse van kunststoffen waarvan vandaag jaarlijks meer dan 40 miljoen ton geproduceerd wordt zonder vooruitzicht op hun hergebruik.

Van ‘plastiek’ tot duurzame en circulaire kunststoffen

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Bepaalde kunststoffen ('thermoset' kunststoffen zoals epoxyhars en bakeliet) zijn ontzettend robuust en worden daarom wereldwijd op zeer grote schaal gebruikt in talloze duurzame toepassingen - gaande van windmolenwieken tot vliegtuigvleugels en fietskaders. Hun chemische structuur zorgt er echter voor dat ze niet hergebruikt kunnen worden voor dezelfde toepassing. Daarom passen ze totaal niet in Europa’s ‘Green Deal’ visie om het gebruik van kunststoffen circulair te maken. Het voorgestelde project van Filip Du Prez stelt een unieke polymeerchemische aanpak voor die op termijn een industriële uitrol ambieert.

Innovatieve chemie in revolutionair materiaalonderzoek

De laatste decennia zoeken zowel academici als industriëlen wereldwijd naar oplossingen om vernette kunststoffen (die bijvoorbeeld gebruik worden in composieten, rubbers en adhesieven) te kunnen terugwinnen of recycleren. Echter, de op vandaag onderzochte materialen vertonen belangrijke tekortkomingen, niet alleen naar lange-duur stabiliteit toe maar ook naar de snelheid waarmee ze herverwerkt kunnen worden na gebruik.

Filip Du Prez zal met zijn onderzoeksteam eerst een ongekende controle over de moleculaire parameters voor zulke vernette kunststoffen nastreven. Daarvoor vertrekken ze van een innovatieve chemische aanpak die geïnspireerd is op de wijze waarop eiwitten zijn opgebouwd. Die kennis zal dan in tweede instantie gebruikt worden voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie, breed inzetbare en duurzame kunststoffen met de gewenste materiaaleigenschappen.

Wat zijn ERC Advanced Grants?

ERC Advanced grants worden toegekend aan toponderzoekers van elke nationaliteit, om een baanbrekend, high-risk/high-gain fundamenteel onderzoeksproject uit te voeren aan een Europese instelling, gedurende 5 jaar. De projectvoorstellen worden geëvalueerd op excellentie en de onderzoekers worden beoordeeld op basis van hun track record van de laatste 10 jaar.

Meer info

Contact