Participeer in enquête gendergerelateerd geweld in onderzoeksinstellingen

(18-02-2022) UniSAFE is een door de EU ondersteund project dat gendergerelateerd geweld in onderzoeksinstellingen in kaart brengt door middel van een grootschalige enquête. Jij kan daarbij helpen.

Gendergerelateerd geweld is geweld dat gericht is op iemand omwille van zijn of haar geslacht of geweld dat mensen van een specifiek geslacht buitenproportioneel affecteert. Dit beperkt zich niet tot geweld ten aanzien van vrouwen, het kan betrekking hebben op iedereen.

Participeren in de enquête

Je vindt de enquête op de site van UniSAFE.

Jouw participatie gebeurt volledig anoniem. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Het UniSAFE onderzoeksteam wenst te benadrukken dat, ongeacht of je zelf gendergerelateerd geweld hebt meegemaakt, jouw input helpt om solide en meetbare wetenschappelijke bewijzen op te stellen over het aanhoudende maar vaak ondergerapporteerde probleem van gendergerelateerd geweld in de academische sector. De enquêteresultaten bieden een wetenschappelijke basis aan voor beleidsmakers.

UniSAFE

De UGent is een actieve partner van het UniSAFE project. UniSAFE is een door de EU gefinancierd onderzoeksproject dat de bestrijding van gendergerelateerd geweld in de onderzoekssector als doel heeft. De enquêteresultaten zullen gecombineerd worden met kwalitatieve onderzoeksresultaten in een meerledig onderzoek zodat dit vertaald kan worden naar een set operationele tools voor onderzoeksorganisaties en beleidsmakers. Meer dan 45 universiteiten en onderzoeksorganisaties uit 15 Europese landen zijn betrokken in de UniSAFE-enquête –het meest grootschalige onderzoek tot nu toe in de Europese onderzoeksector.

Meer informatie over het UniSAFE project is beschikbaar op hun website.