Centje bijverdienen door studiemateriaal online te koop aan te bieden? Toch maar beter niet!

(17-12-2020)

Nu je ongetwijfeld goede voornemens hebt voor het nieuwe jaar, doen we er graag een extra voornemen bij.
Via online platformen als o.a. Stuvia en Studocu wordt door UGent-studenten vaak cursus- en/of examenmateriaal te koop aangeboden. Dit is echter in strijd met het Onderwijs- en Examenreglement (OER) dat in dat in artikel 47, §6 het volgende meldt:

“Het zonder toestemming van de bevoegde lesgever en desgevallend de auteur tegen betaling en/of met winstoogmerk verspreiden en vermenigvuldigen van alle vormen van cursus- en examenmateriaal (syllabi, oefeningen, presentaties, examenvragen, lesnotities etc.) door de student of derden kan aanleiding geven tot het instellen van een tuchtprocedure tegen de betrokken student(en) overeenkomstig het Tuchtreglement voor Studenten.”

Aangezien het OER deel uitmaakt van het contract dat je als student met de UGent hebt afgesloten, is het bijgevolg strafbaar om cursus- en/of examenmateriaal te delen, verspreiden (vb. via Facebookgroepen) of verkopen op deze of andere website(s) of platformen aangezien dit een inbreuk vormt op het auteursrecht. Dit geldt evenzeer wanneer het een samenvatting van het origineel betreft. Enkel het delen van cursus- en examenmateriaal via een gesloten leerplatform als Ufora is toegestaan.
Mocht je toch dergelijk materiaal aangeboden hebben via online platforms, dan word je hierbij verzocht dit meteen te verwijderen.