Cassandra Alighieri kansmaker EOS Pipet prijs

(22-04-2021) Jaarlijks wordt de prestigieuze Eos Pipet prijs uitgereikt aan de meest beloftevolle, jonge onderzoeker in Vlaanderen. Cassandra Alighieri (UGent) behoort tot één van de vijf laureaten voor deze prijs.

Cassandra Alighieri (vakgroep revalidatiewetenschappen, unit logopedie) werd geselecteerd op basis van haar innovatief onderzoek naar het effect van logopedische therapie bij kinderen met een gespleten lip, kaak en verhemelte. Kinderen die met deze aandoening geboren worden, kampen vaak jarenlang met spraakproblemen, zelfs na een operatieve ingreep. Cassandra Alighieri onderzocht welke logopedische behandeling hun het beste kan helpen in zo'n kort mogelijke periode.

Ze ontwikkelde een taaloverstijgende aanpak die na 2 weken tot positieve korte- en langetermijnresultaten leidde. Door deze nieuwe aanpak kan de levenskwaliteit van deze kinderen en hun omgeving aanzienlijk stijgen. Eos reikt ook dit jaar weer een publieksprijs uit. Wie van de vijf laureaten de EOS-publieksprijs in de wacht sleept, kan jij mee bepalen!

Via Eos Wetenschap kan je stemmen om Cassandras kandidatuur te steunen!