Brexit: Papers, please?

(19-11-2020) De transitieperiode eindigt op 31/12. Er zullen nieuwe verblijfsregels gelden voor medewerkers in zake mobiliteit. Bezorg DPO zo snel mogelijk alle vereiste documenten.

Britse onderdanen in België

Britse onderdanen (incl. PhD bursalen) die een tewerkstelling bij Universiteit Gent verlengen of nieuw aanvatten na 1 januari 2021 moeten de reguliere procedures volgen voor NIET-EEA onderdanen. De HR officer van de Directie Personeel en Organisatie die het administratieve aanwervingsproces begeleidt, zal verduidelijken welke procedure er doorlopen moet worden om het juiste visum of single permit te verkrijgen.

Britse onderdanen die reeds woonachtig zijn in België, moeten in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart die het recht op verblijf en tewerkstelling voor onbepaalde duur regelt om de huidige rechten te vrijwaren. De Britse onderdaan moet pro actief contact opnemen met de stad van verblijf in België  (of voor grensarbeiders bij stad Gent) vóór 31 december 2020. Een kopie van de nieuwe identiteitskaart (type N of M) mag via e-mail bezorgd worden aan international.employment@ugent.be.

Belgische medewerkers in het VK

In functie van het behoud van Belgische sociale zekerheid, moeten UGent-medewerkers (incl. PhD Bursalen) die tijdelijk of permanent verblijven in het VK een bewijs van hun lokale toegekende verblijf en tewerkstellingsrechten (de z.g. settled status) leveren aan DPO.

Een A1 attest wordt afgeleverd bij lokale- of cross border employment ter bevestiging van de toepassing van Belgische sociale zekerheid (vereist bij aansluiting van mutualiteit en belangrijk voor de pensioenrechten). Indien er nog geen A1 attest werd afgeleverd door de Belgische RSZ dat de toepassing van de Belgische sociale zekerheid bevestigd ten gevolge van de tewerkstelling bij de Universiteit Gent; dan kan dit attest nog vóór 31 december 2020 aangevraagd worden.

Voor algemene informatie en advies over mobiliteit vanuit en naar NIET-EEA landen (en dus vanaf 1 januari 2021 ook van en naar het Verenigd Koninkrijk) kan je terecht bij international.employment@ugent.be